Dostosowanie DK18
do parametrów autostrady

na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500
oraz na odcinku „1” od km 1+500 do km 11+860

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ
24/04/2020 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

185 877 900,17 zł
/ ŁĄCZNA WARTOŚĆ KONTRAKTU

215 838 428 zł
/ NAZWA KONTRAKTU

Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady
na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od km 1+500 do km 11+860

Cel i lokalizacja inwestycji

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 18 polegająca na rozbudowie istniejącej drogi na odcinku od granicy państwa km 0+192,50 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 11+860,00 wraz z wykonaniem węzłów Olszyna i Żary Zachód, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

Dostosowanie DK18 - lokalizacja

Powyższy odcinek stanowi fragment DK18, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, na terenie gmin Brody, Trzebiel, Tuplice.

Dostosowanie DK18 - lokalizacja

Odcinek „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz Odcinek „1” od km 1+500 do km 11+860 zaczynają się od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończą się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód.

Przedmiot zamówienia w zakresie od km 0+633 do km 11+860 obejmuje dotychczas niezrealizowany fragment inwestycji, dla której uzyskano decyzję nr 22/10 z 06 grudnia 2011 roku zezwalającą na realizację inwestycji drogowej:
Przebudowa i rozbudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 – II faza budowy autostrady A18 realizowana w ramach zadania: Budowa autostrady A-18 odcinek węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633,00 do km 71+533,00” (zwaną również decyzją ZRID nr 22/10 z 06.12.2011 r. dla Budowy A-18 Olszyna Golnice).

Podstawowe informacje o inwestycji


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 24 kwietnia 2020 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 12 października 2020 r.
Czas przewidziany na okres projektowania: 17 miesięcy
(okresy zimowe są wliczane)
Czas przewidziany na okres realizacji
robót budowlanych:
19 miesięcy
(nie wlicza się okresów zimowych,
trwających od 15 grudnia do 15 marca)
Zakończenie robót przewidywane na: II połowę 2023 r.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 185 877 900,17 zł