Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 ANTEKX Kłos Andrzej 1. Roboty rozbiórkowe. 2. Wykonanie robót brukarskich. 3. Przebudowa i konserwacja rowów poza granicami linii rozgraniczających. 4. Roboty budowlane. podwykonawca
2 GEOSTAR S.C. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dalszy podwykonawca firmy TRANSPROJEKT
3 FREZ SYSTEM - Sławomir Mozola Frezowanie nawierzchni bitumicznej podwykonawca robót budowlanych
4 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Autorskiego podwykonawca robót budowlanych
5 GEO-POMIAN-EXPRESS Jacek Pomian Kompleksowa obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawczej wraz z mapą powykonawczą podwykonawca
6 CRS SERVICE Sp. z o.o. Przekruszenie destruktu bitumicznego do frakcji 0/31,5 wraz z załadunkiem i hałdowaniem podwykonawca
7 Zdzisław Sarnacki prowadzący przedsiębiorstwo robót Elektrycznych pod firmą MEGAVAT Kompleksowa realizacja prac związana z wykonaniem oświetlenia; Wykonanie przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych podwykonawca
8 STUMP-HYDROBUDOWA Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie pali wierconych obiekt mostowy podwykonawca
9 TELKOP Marcin Lutyński Budowa kanału technologicznego oraz przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych; Wykonanie kanału technologicznego wzdłuż projektowanej autostrady A18 podwykonawca
10 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych podwykonawca
11 Z.U.H. MEGA-POL Daniel Podsiedlik Kompleksowe wykonanie prac rozbiórkowych podwykonawca
12 Tech-Met Sp. z o.o. Wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjnych podwykonawca
13 HYDROZ Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie drenażu oraz przepustów podwykonawca
14 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewczej podwykonawca
15 DROGUS Janusz Andrejszyn Wykonanie skropienia emulsją asfaltową na kruszywie łamanym i nawierzchni bitumicznej podwykonawca
16 B2 Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów PZ-2a i WD-2.1 oraz wytworzenie, dostawa i montaż dylatacji modułowych dla obiektu WD-2.1 podwykonawca
17 Wilczek Kraków Sp. z o.o. Wykonanie korektora odwodnieniowego dla obiektów WA-7 i WD-2.1 podwykonawca
18 BITUNOVA Sp. z o.o. Skropienie krawędzi asfaltem; podwykonawca
19 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu podwykonawca
20 MARPOL Marek Robert Wagner firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Umocnienie powierzchniowe skrap i rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, wykonanie zieleni drogowej, pielęgnacja w okresie gwarancji podwykonawca
21 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót brukarsko-drogowych wraz z materiałami podwykonawca
22 DAF-TEL Andrzej Frączyk Usunięcie kolizji urządzeń teletechnicznych podwykonawca
23 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni na obiektach mostowych podwykonawca
24 Zieleń Kwadrat Bartłomiej Dudek sadzenie drzew i krzewów w zieleni dogęszczającej odc 0+1 wraz z pielęgnacją 3-letnią oraz wykonaniem ogrodzeń dla nasadzeń w lasach Lubsko. kompleksowa realizacja prac związana z nasadzeniem drzew oraz pielęgnacja w okresie gwarancji podwykonawca
25 P.P.U.H. PROWERK Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych i mostowych w pasie rozdziału oraz osłon przeciwolśnieniowych podwykonawca
26 Hydrotecc-Ang Sp. z o.o. zabezpieczenie antykorozyjnego betonu oraz wykonanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych obiektów mostowych podwykonawca
27 World Acoustic group S.A. kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych drogowych oraz przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych podwykonawca
28 P.U.H. M-R-B Therm inż. Mateusz Budziński montaż kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami podwykonawca
29 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych oraz mostowych podwykonawca
30 TRACPOL Sp. z o.o. wykonanie asfaltowych przekryć dylatacyjnych typu TARCO 30x12 cm na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią cementową podwykonawca
31 APM PRO Sp. z o.o. kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wykonaniem projekt podwykonawca
32 Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie oznakowania poziomego w zakresie zgodnym z zał. Nr 1 podwykonawca
33 MARK Sławomir Cichowski montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dalszy podwykonawca firmy Saferoad RRS
34 P.H.U BART-POL Justyna Jaroszewska Zdemontowanie i zakup barier podwykonawca
35 ERPLAST Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania pionowego podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego LECH - DESIGN Sp. z o.o. Organizacja ruchu zastępczego; Ręczne kierowanie ruchem drogowym przy realizacji obiektów mostowych usługodawca
2 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa saperska usługodawca
3 MENTOR CONSULTING Sp. z o.o. Kompleksowa inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu inwestycji usługodawca
4 OŚ EKO Kompleksowy Nadzór środowiskowy budowy usługodawca
5 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. w Zielonej Górze Kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy usługodawca
6 Pracownia Archeologiczna - konserwatorska mgr Mirosław Pacek Prowadzenie nadzoru Archeologicznego usługodawca
7 PHU A&S S.C. Umowa najmu nieruchomości gruntowej usługodawca
8 ANTEX Kłos Andrzej Umowa najmu lokalu; Wynajem placu składowego; Najem pracowników usługodawca
9 Grupa GT ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Ochrona usługodawca
10 BAR BAŚKA Barbara Łaszewska Dostawa posiłków profilaktycznych usługodawca
11 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych usługodawca
12 P.H.U.B Piotr Pawlica Najem sprzętu budowlanego i środków transportu usługodawca
13 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Dostawa wypełniacza wapiennego usługodawca
14 ULMA Construccion Polska S.A. Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów usługodawca
15 BITUNOVA Sp. z o.o. Aneks nr 1 Rozszerzenie zakresu zlecenia zabezpieczenia krawędzi gorącym asfaltem usługodawca
16 RO-MAR przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz, Marta Halczuk S.C. Najem sprzętu usługodawca
17 TLC Rental Sp. z o.o. Wynajem ogrodzenia tymczasowego usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 BETARD Sp. z o.o. Dostawa belek prefabrykowanych typu T wraz z płytkami szalunku traconego oraz belek typu Kujan dostawca
2 BT Top Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanek betonowych dostawca
3 P.H.U. Euro-Trans Sp. z o.o. Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
4 SYTEC Sp. z o.o. Systemy i Technologie Dostawa prefabrykowanych belek dostawca
5 Lhoist S.A. Zakłady wapiennicze Dostawa wypełniacza wapiennego oraz mleczka wapiennego dostawca
6 Usługi Transportowe Władysław Ciołka Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
7 Colas Kruszywa Sp. z o.o. sprzedaż granitu, kruszywo 8-11, kruszywo 11-16 granit rogoźnica dostawca
8 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Piasek naturalny 0-2 dostawca
9 Izabela Rajczakowska Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
10 LOGISTI Sp. z o.o. Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
11 Usługi Transportowe Stanisław Rutkowski Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
12 M-Cars Autohandel i Usługi Transportowe Barbara Kornacka-Szczygieł Dostawa masy Mineralno Asfaltowej (MMA) dostawca
13 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa łamanego do MMA dostawca
14 KAMPEX przedsiębiorstwo Obróbki Granitu Majstrzyk i Spółka Sp. J. Dostawa krawężników drogowych i mostowych oraz okładzin granitowych dostawca
15 Delta Logistic Sp. z o.o. Dostawa pospółki dostawca
16 ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. Dostawa materiałów brukarskich wraz z rozładunkiem dostawca
17 Usługi Transportowe Mirosław Plecety Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) oraz kruszywa dostawca
18 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp. K. Dostawa oleju napędowego do maszyn i bezpośrednie tankowanie maszyn na terenie budowy dostawca
19 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu dalszy dostawca
20 SAN-GAZ Kardach spółka Komandytowa Dostawa armatury wodociągowej dalszy dostawca
21 CMC Poland Sp. z o.o. Dostawa zbrojeń dostawca
22 Firma Handlowo - Usługowa Marek Ostrowski Transport asfaltu z Orlen Płock na wytwórnię WMB Paszowice dostawca
23 Usługi Transportowe Damian Surel Transport masy MMA dostawca
24 RETTENMEIER Polska Sp. z o.o. dostawa włókien celulozowych do mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca
25 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca
26 GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. geokompozyt izolacyjnodrenażowy i geowłókninę./td> dostawca
27 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca
28 GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. geokompozyt izolacyjnodrenażowy i geowłókninę./td> dostawca
29 WRONACAR-TRANS Mariusz Wrona dostawa piasku, odbiór spod frezarki i transport dostawca