Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 DEMOLLITIONS
Sp. z o.o. K
Wykonanie kompleksowych prac rozbiórkowych (nawierzchni, obiektów, budynków, elementów oznakowania) Podwykonawca robót budowlanych
2 ANTEKX Kłos Andrzej Roboty Budowlane/Aneks nr 1 rozszerzenie zakresu Umowy;
Wykonanie robót przy zbiorniku retencyjnym ZE-1;
Wycinka drzew, zagajników i krzewów
Podwykonawca
3 Zakład Robót inżynieryjnych
Henryk Chobok i Hubert Chrobok Sp.J.
Wykonanie ścianki szczelnej technologicznej wraz z umocnieniami Podwykonawca robót budowlanych
4 GEOINSTAL Hanna Karabon, Wojciech Karabon Projekt robót geotechnicznych Dalszy podwykonawca
5 EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie Wykonanie warstwy bitumicznej na tymczasowym rondzie Podwykonawca
6 GEOSTAR s.c. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej Dalszy podwykonawca
7 FREZ SYSTEM - Sławomir Mozola Frezowanie nawierzchni bitumicznej Podwykonawca
8 Spero Contracting Sp. z o.o. Wykonanie robót drogowych i mostowych;
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej
2. Wykonanie zbiorników retencyjnych;
1. Rozebranie i przekruszenie do frakcji 0/63 nawierzchni betonowej na odc. w km 10+150 do 11+860 / dł. 1710 mb, szer.9,5 m/ w cenie 11,83 zł/m2
2. Rozebranie i przekruszenie do frakcji 0/63 nawierzchni betonowej wstępnie skruszonej młotami hydraulicznymi w km 6+000 do 10+150 / 4150 mb, szer.9,5 m// w cenie 9,30 zł/m2
Podwykonawca
9 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Autorskiego Podwykonawca
10 GEO-POMIAN-EXPRESS Jacek Pomian Kompleksowa obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawczej
wraz z mapą powykonawczą
Podwykonawca
11 Franki Polska Sp. z o.o. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiekty mostowe Podwykonawca
12 Zdzisław Sarnacki prowadzący przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych pod firmą MEGAVAT Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem oświetlenia;
1) przyłączy elektrycznych do celów budowlanych, wykonanie projektów przyłączy do działek, kompleksowe wykonanie przyłączy, uzyskanie wszelkich pozwoleń, montaż rozdzielni, montaż oświetlenia placu budowy, pomiary elektryczne.
2) dodatkowe - opcjonalne usługi konserwacyjne, demontaż przyłączy
Podwykonawca
13 STUMP-HYDROBUDOWA Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie pali wierconych obiekt mostowy Podwykonawca
14 TELKOP Marcin Lutyński Budowa kanału technologicznego oraz przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych Podwykonawca
15 Z.U.H. MEGA-POL Daniel Podsiedlik Kompleksowe wykonanie prac rozbiórkowych Podwykonawca
16 Trans Oder - Plus s.c. wykonanie robót drogowo - brukarskich Podwykonawca
17 Tech-Met Sp. z o.o. Wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjnych Podwykonawca
18 HYDROZ Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie drenażu oraz przepustów Podwykonawca
19 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewczej Podwykonawca
20 Dream Home wykonanie robót drogowo-brukarskich Podwykonawca
21 DROGUS Janusz Andrejszyn wykonanie skropienia emulsją asfaltową na kruszywie łamanym i nawierzchni bitumicznej Podwykonawca
22 B2 Sp. z o.o. dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów PZ-2a i WD-2.1 oraz wytworzenie, dostawę i montaż dylatacji modułowych dla obiektu WD-2.1 Podwykonawca
23 ZUK-LAS Mateusz Żukiewicz Wycinka drzew i krzewów Podwykonawca
24 Wilczek Kraków Sp. z o.o. Wykonanie korektora odwodnieniowego dla obiektów WA-7 i WD-2.1 Podwykonawca
25 BITUNOVA Sp. z o.o. Skropienie krawędzi asfaltem Podwykonawca
26 Grawtech Przemysław Wasilewski Roboty drogowe konstrukcja tymczasowej nawierzchni na DW294 w obrębie WD7 remonty cząstkowe na A18 profilowanie wraz utrzymaniem dróg gruntowych i placów składowych Podwykonawca
27 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu Podwykonawca
28 MARPOL Marek Robert Wagner firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Umocnienie powierzchniowe skrap i rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, wykonanie zieleni drogowej, pielęgnacja w okresie gwarancji Podwykonawca
29 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót brukarsko-drogowych wraz z materiałami Podwykonawca
30 DAF-TEL Andrzej Frączyk Usunięcie kolizji urządzeń teletechnicznych Podwykonawca
31 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni na obiektach mostowych Podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
LECH - DESIGN Sp. z o.o.
Organizacja ruchu zastępczego Usługodawca
2 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa saperska Usługodawca
4 MENTOR CONSULTING Sp. z o.o. Kompleksowa inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu inwestycji Usługodawca
5 OŚ EKO Sp. z o.o. w Zielonej Górze Kompleksowy Nadzór Środowiskowy budowy Usługodawca
6 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. w Zielonej Górze Kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy Usługodawca
7 Pracownia Archeologiczna - konserwatorska
mgr Mirosław Pacek
Prowadzenie nadzoru Archeologicznego Usługodawca
8 PHU A&S s.c. Umowa najmu nieruchomości gruntowej Usługodawca
9 ANTEX Kłos Andrzej Umowa najmu lokalu Usługodawca
10 CRS SERVICE Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu Świadczenie obejmuje załadunku gruzu betonowego do kruszarki, przekruszenie oraz przesianie przekruszonego gruzu Usługodawca
11 Grupa GT ochrona Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach
Ochrona Usługodawca
12 Zdzisław Sarnacki prowadzący przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych pod firmą MEGAVAT Zasilenie placu budowy przy stacji Moya Usługodawca
13 PILGAZ Sp. z o.o. Wykonanie projektu robót geologicznych, operatu wodno-prawnego oraz dokumentacji hydrologicznej Usługodawca
14 BAR BAŚKA Barbara Łaszewska Dostawa posiłków profilaktycznych Usługodawca
15 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych Usługodawca
16 P.H.U.B Piotr Pawlica Wynajęcie sprzętu budowlanego Dalszy usługodawca
17 Palisander Sp. z o.o. Wynajęcie szalunków Usługodawca
18 Betonlit Sp. z o.o. Dostawa wyrobów budowlanych Dalszy usługodawca
19 Jerzy Woźniak Firma Handlowa Wynajem sprzętu budowlanego Dalszy usługodawca
20 SPRZĘTO-BUD Sp. z o.o. Wynajem sprzętu Dalszy usługodawca
21 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Dostawa wypełniacza wapiennego Usługodawca
22 ULMA Construccion Polska S.A. Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów Usługodawca
23 Atut Rental Sp. z o.o. Wynajem sprzętu Usługodawca
24 RO-MAR Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz, Marta Halczuk S.C. Najem sprzętu Usługodawca
25 TLC Rental Sp. z o.o. Wynajem ogrodzenia tymczasowego Usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
2 ProStein GmbH und Co. KG Dostawa kruszywa Dostawca
3 EUROVIA Bazalty S.A. Dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 Dostawca
4 BETARD Sp. z o.o. Dostawa belek prefabrykowanych typu T wraz z płytkami szalunku traconego oraz belek typu Kujan Dostawca
5 BT Top Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanek betonowych Dostawca
6 P.H.U. Euro-Trans Sp. z o.o. Dostawa piasku 0-2 do betonu mostowego Dostawca
7 Sytec Sp. z o.o. Systemy i Technologie Dostawa desek gzymsowych Dostawca
8 SIBET S.A w Kielcach Wyprodukowanie belek prefabrykowanych typu Kujan Dalszy dostawca
9 NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa materiałów instalacyjnych do budowy kanalizacji deszczowej Dalszy dostawca
10 TRAKPOL Paweł Fąfera Deski szalunkowe, tarcica budowlana Dostawca
11 Usługi Transportowe Władysław Ciołka Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) Dostawca
12 Colas Kruszywa Sp. z o.o. Sprzedaż granitu Dostawca
13 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Piasek naturalny 0-2 Dostawca
14 Izabela Rajczakowska Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) Dostawca
15 SEBO TRANS Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) Dostawca
16 LOGISTI Sp. z o.o. Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) Dostawca
17 Usługi Transportowe Stanisław Rutkowski Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) Dostawca
18 KYUBI Paweł Kubiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dostawa wyrobów budowlanych Dalszy dostawca
19 M-Cars Autohandel i Usługi Transportowe Barbara Kornacka-Szczygieł Dostawa masy Mineralno Asfaltowej (MMA) Dostawca
20 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa łamanego do MMA Dostawca
21 KAMPEX Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu Majstrzyk i Spółka Sp. J. Dostawa krawężników drogowych i mostowych oraz okładzin granitowych Dostawca
22 Delta Logistic Sp. z o.o. Dostawa pospółki Dostawca
23 ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. Dostawa materiałów brukarskich wraz z rozładunkiem Dostawca
24 Usługi Transportowe Mirosław Plecety Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) oraz kruszywa Dostawca
25 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp. K. Dostawa oleju napędowego do maszyn i bezpośrednie tankowanie maszyn na terenie budowy Dostawca
26 SKLEJKA-EKO S.A. Usługa transportowa, sklejka brzozowa Dostawca
27 PS SEVEN Sp. z o.o. Dostawa posółki Dostawca
28 SAN-GAZ Kardach Spółka Komandytowa Dostawa armatury wodociągowej Dalszy dostawca
29 CMC Poland Sp. z o.o. Dostawa zbrojeń Dostawca
30 Firma Handlowo - Usługowa Marek Ostrowski Transport asfaltu z Orlen Płock na wytwórnię WMB Paszowice Dostawca
31 Usługi Transportowe Damian Surel Transport masy MMA Dostawca