Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 ANTEX Kłos Andrzej 1. Roboty rozbiórkowe. podwykonawca
2 GEOSTAR S.C. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dalszy podwykonawca firmy TRANSPROJEKT
3 FREZ SYSTEM - Sławomir Mozola Frezowanie nawierzchni bitumicznej podwykonawca robót budowlanych
4 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. Pełnienie wielo branżowego Nadzoru Autorskiego podwykonawca robót budowlanych
5 GEO-POMIAN-EXPRESS Jacek Pomian Kompleksowa obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawczej wraz z mapą powykonawczą podwykonawca
6 CRS SERVICE Sp. z o.o. Przekruszenie destruktu bitumicznego do frakcji 0/31,5 wraz z załadunkiem i hałdowaniem podwykonawca
7 Zdzisław Sarnacki prowadzący przedsiębiorstwo robót Elektrycznych pod firmą MEGAVAT Kompleksowa realizacja prac związana z wykonaniem oświetlenia; podwykonawca
8 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych podwykonawca
9 Z.U.H. MEGA-POL Daniel Podsiedlik Kompleksowe wykonanie prac rozbiórkowych podwykonawca
10 P.H.U. Euro - Trans Dostawa piasku 0-2 do betony mostowego podwykonawca
11 Tech-Met Sp. z o.o. Wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjnych podwykonawca
12 HYDROZ Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie drenażu oraz przepustów podwykonawca
13 DROGUS Janusz Andrejszyn Wykonanie skropienia emulsją asfaltową na kruszywie łamanym i nawierzchni bitumicznej podwykonawca
14 B2 Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów PZ-2a i WD-2.1 oraz wytworzenie, dostawą i montaż dylatacji modułowych dla obiektu WD-2.1 podwykonawca
15 Wilczek Kraków Sp. z o.o. Wykonanie korektora odwodnieniowego dla obiektów WA-7 i WD-2.1 podwykonawca
16 BITUNOVA Sp. z o.o. Skropienie krawędzi asfaltem; podwykonawca
17 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu podwykonawca
18 MARPOL Marek Robert Wagner firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Umocnienie powierzchniowe skrap i rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, wykonanie zieleni drogowej, pielęgnacja w okresie gwarancji podwykonawca
19 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót brukarsko-drogowych wraz z materiałami podwykonawca
20 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni na obiektach mostowych podwykonawca
21 Zieleń Kwadrat Bartłomiej Dudek sadzenie drzew i krzewów w zieleni dogęszczającej odc 0+1 wraz z pielęgnacją 3-letnią oraz wykonaniem ogrodzeń dla nasadzeń w lasach Lubsko podwykonawca
22 P.P.U.H. PROWERK Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych i mostowych w pasie rozdziału oraz osłon przeciwolśnieniowych podwykonawca
23 Hydrotecc-Ang Sp. z o.o. zabezpieczenie antykorozyjnego betonu oraz wykonanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych obiektów mostowych podwykonawca
24 World Acoustic group S.A. kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych drogowych oraz przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych podwykonawca
25 P.U.H. M-R-B Therm inż. Mateusz Budziński montaż kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami podwykonawca
26 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych oraz mostowych podwykonawca
27 APM PRO Sp. z o.o. kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wykonaniem projekt podwykonawca
28 WRONACAR-TRANS Mariusz Wrona Roboty ziemne podwykonawca
29 Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie oznakowania poziomego w zakresie zgodnym z zał. Nr 1 podwykonawca
30 MARK Sławomir Cichowski montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dalszy podwykonawca firmy Saferoad RRS
31 P.H.U BART-POL Justyna Jaroszewska Zdemontowanie i zakup barier podwykonawca
32 ERPLAST Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania pionowego podwykonawca
33 REKON Monika Barańska Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami i montaż konstrukcji sporczych Dalszy podwykonawca APM PRO

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Biuro bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Organizacja ruchu zastępczego; Usługodawca
2 SAPPER SUPPORT Kompleksowa obsługa saperska Usługodawca
3 MENTOR CONSULTING Kompleksowa inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu inwestycji Usługodawca
4 OŚ EKO Kompleksowy Nadzór środowiskowy budowy Usługodawca
5 Laboratorium Budowlane Kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy Usługodawca
6 PHU A&S S.C. Umowa najmu nieruchomości gruntowej Usługodawca
7 ANTEX Kłos Andrzej Umowa najmu lokalu; Usługodawca
8 Grupa GT ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Ochrona Usługodawca
9 BAR BAŚKA Barbara Łaszewska Dostawa posiłków profilaktycznych Usługodawca
10 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych Usługodawca
11 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Dostawa wypełniacza wapiennego Usługodawca
12 BITUNOVA Sp. z o.o. Aneks nr 1 Rozszerzenie zakresu zlecenia zabezpieczenia krawędzi gorącym asfaltem Usługodawca
13 RO-MAR przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz, Marta Halczuk S.C. Najem sprzętu Usługodawca
14 PEBIT Piotr Wotzka Masa asfaltowa na zimno, taśma dylatacyjna, różne materiały drobne Usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 ANTEX Kłos Andrzej Najem sprzętu budowlanego dostawca
2 BT Top Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanek betonowych dostawca
3 SYTEC Sp. z o.o. Systemy i Technologie Dostawa prefabrykowanych belek dostawca
4 Lhoist S.A. Zakłady wapiennicze Dostawa wypełniacza wapiennego dostawca
5 Usługi Transportowe Władysław Ciołka Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
6 Colas Kruszywa Sp. z o.o. Sprzedaż granitu, kruszywo 8-11, kruszywo 11-16 granit rogoźnica dostawca
7 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Piasek naturalny 0-2 dostawca
8 Izabela Rajczakowska Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
9 SEBO TRANS Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
10 LOGISTI Sp.z o.o. Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
11 Usługi Transportowe Stanisław Rutkowski Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
12 M-Cars Autohandel i Usługi Transportowe Barbara Kornacka-Szczygieł Dostawa masy Mineralno Asfaltowej (MMA) dostawca
13 KAMPEX przedsiębiorstwo Obróbki Granitu Majstrzyk i Spółka Sp. J. Dostawa krawęników drogowych i mostowych oraz okładzin granitowych dostawca
14 Delta Logistic Sp. z o.o. Dostawa pospółki dostawca
15 ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. Dostawa materiałów brukarskich wraz z rozładunkiem dostawca
16 Usługi Transportowe Mirosśaw Plecety Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) oraz kruszywa dostawca
17 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp. K. Dostawa oleju napędowego do maszyn i bezpośrednie tankowanie maszyn na terenie budowy dostawca
18 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu dalszy dostawca
19 SAN-GAZ Kardach Spółka Komandytowa Dostawa armatury wodociągowej dalszy dostawca
20 Usługi Transportowe Damian Surel Transport masy MMA dostawca
21 RETTENMEIER Polska Sp. z o.o. dostawa włókien celulozowych do mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca
22 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca
23 GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. geokompozyt izolacyjnodrenażowy i geowłókninę./td> dostawca
24 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca
25 WRONACAR-TRANS Mariusz Wrona dostawa piasku, odbiór spod frezarki i transport dostawca