Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 33,49% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 25,26%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 90,32%


Zaawansowanie Robót: 29,81%


Zaawansowanie Robót drogowych: 40,73%


Zaawansowanie Robót mostowych: 50,68%


Zaawansowanie Robót branżowych: 13,48%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 83,58%


Zaawansowanie Robót: 5,83%


Zaawansowanie Robót drogowych: 2%


Zaawansowanie Robót mostowych: 0%


Zaawansowanie Robót branżowych: 1%