Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 51,23% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 55,35%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 90,32%


Zaawansowanie Robót: 62,31%


Zaawansowanie Robót drogowych: 65,46%


Zaawansowanie Robót mostowych: 83,16%


Zaawansowanie Robót branżowych: 41,17%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 84,15%


Zaawansowanie Robót: 11,50%


Zaawansowanie Robót drogowych: 16,51%


Zaawansowanie Robót mostowych: 0%


Zaawansowanie Robót branżowych: 5,83%