Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 82,60% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 86,78%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 98,75%


Zaawansowanie Robót: 92,68%


Zaawansowanie Robót drogowych: 94,19%


Zaawansowanie Robót mostowych: 98,10%


Zaawansowanie Robót branżowych: 80,07%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 97,50%


Zaawansowanie Robót: 61,74%


Zaawansowanie Robót drogowych: 57,92%


Zaawansowanie Robót mostowych: 76,51%


Zaawansowanie Robót branżowych: 65,06%