Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 82,60% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 86,78%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 99,00%


Zaawansowanie Robót: 94,64%


Zaawansowanie Robót drogowych: 96,98%


Zaawansowanie Robót mostowych: 99,06%


Zaawansowanie Robót branżowych: 80,07%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 98,00%


Zaawansowanie Robót: 67,51%


Zaawansowanie Robót drogowych: 65,51%


Zaawansowanie Robót mostowych: 84,71%


Zaawansowanie Robót branżowych: 65,06%