Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 58,60% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 55,42%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 98,75%


Zaawansowanie Robót: 64,00%


Zaawansowanie Robót drogowych: 65,46%


Zaawansowanie Robót mostowych: 90,60%


Zaawansowanie Robót branżowych: 62,28%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 97,50%


Zaawansowanie Robót: 15,00%


Zaawansowanie Robót drogowych: 18,19%


Zaawansowanie Robót mostowych: 9,93%


Zaawansowanie Robót branżowych: 14,88%