Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 86,90% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 88,57%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót: 94,89%


Zaawansowanie Robót drogowych: 96,04%


Zaawansowanie Robót mostowych: 94,64%


Zaawansowanie Robót branżowych: 89,30%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 98,00%


Zaawansowanie Robót: 64,01%


Zaawansowanie Robót drogowych: 59,71%


Zaawansowanie Robót mostowych: 80,26%


Zaawansowanie Robót branżowych: 66,14%