Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 18,41% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 20,12%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 89,50%


Zaawansowanie Robót: 19,39%


Zaawansowanie Robót drogowych: 20%


Zaawansowanie Robót mostowych: 20%


Zaawansowanie Robót branżowych: 7%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 71,50%


Zaawansowanie Robót: 2,03%


Zaawansowanie Robót drogowych: 2%


Zaawansowanie Robót mostowych: 0%


Zaawansowanie Robót branżowych: 1%