Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 9,14% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie prac projektowych: 70,40%


Zaawansowanie robót: 8,14%


Zaawansowanie robót drogowych: 8,62%


Zaawansowanie robót mostowych: 12,00%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie prac projektowych: 47,60%