Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 46,98% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 48,97%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 90,32%


Zaawansowanie Robót: 57,38%


Zaawansowanie Robót drogowych: 62,56%


Zaawansowanie Robót mostowych: 67,41%


Zaawansowanie Robót branżowych: 24,82%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 84,15%


Zaawansowanie Robót: 9,11%


Zaawansowanie Robót drogowych: 13,17%


Zaawansowanie Robót mostowych: 0%


Zaawansowanie Robót branżowych: 4,44%