Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 22,42% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 25,26%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 89,50%


Zaawansowanie Robót: 26,43%


Zaawansowanie Robót drogowych: 20%


Zaawansowanie Robót mostowych: 20%


Zaawansowanie Robót branżowych: 7%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 71,90%


Zaawansowanie Robót: 2,50%


Zaawansowanie Robót drogowych: 2%


Zaawansowanie Robót mostowych: 0%


Zaawansowanie Robót branżowych: 1%