Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 9,79% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie prac projektowych: 70,40%


Zaawansowanie robót: 13,66%


Zaawansowanie robót drogowych: 8,77%


Zaawansowanie robót mostowych: 12,53%


Zaawansowanie robót branżowych: 3,18%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie prac projektowych: 47,60%