Aktualności

15.11.2021 do 21.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 15.11.2021 do 21.11.2021 z branży drogowej wykonał budowę nasypu, podłoże pod pobocza, kopanie rowów, kontynuację wykonania drogi technologicznej, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego, zabezpieczenie podbudowy pomocniczej oraz kontynuację prac związanych z wycinką drzew i krzewów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic oraz deskowanie i zbrojenie skrzydła.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, drenaż, faszynowanie rowu oraz kanał technologiczny.
08.11.2021 do 14.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 08.11.2021 do 14.11.2021 z branży drogowej wykonał podłoża pod pobocza oraz rowy, drogi technologicznej, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego, układanie podbudowy oraz układanie warstwy wiążącej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic oraz deskowanie i zbrojenie skrzydła
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – izolacja z papy termozgrzewalnej;
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – izolacja z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano zasypkę drenażu, faszynowanie rowu oraz prace związane z kanałem technologicznym.
01.11.2021 do 07.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 01.11.2021 do 07.11.2021 z branży drogowej wykonał wycinkę drzew i krzewów na Węźle Olszyna, podłoże pod pobocza oraz wykonanie rowów, kopanie rowów, drogi technologicznej, przygotowanie podłoża pod ściek o zmiennej niwelecie, układanie ścieku, wymianę podłoża pod konstrukcję, odhumusowanie Węzeł Żary Zachód oraz prace porządkowe Węzeł Żary Zachód. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie i zbrojenie poprzecznic.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie podłoża pod papę termozgrzewalną;
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – izolacja z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano prace drenarskie, zasypka drenażu, faszynowanie rowu oraz montaż wylotów przykanalików.
25.10.2021 do 30.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 25.10.2021 do 30.10.2021 z branży drogowej wykonał rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoże pod pobocza oraz układanie ścieku. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – poprzecznice oraz montaż łożysk.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – roboty przygotowawcze do izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ WA-6 – drenaż zaprzyczółkowy oraz zasypka;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego;
  ◦ WA-8 – roboty przygotowawcze do izolacji z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano drenaż oraz regulację wpustów kanalizacji deszczowej.
18.10.2021 do 24.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 18.10.2021 do 24.10.2021 z branży drogowej wykonał wbudowywanie podbudowy pomocniczej, rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej, rozkucie istniejącej konstrukcji betonowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję, wykonywanie robót ziemnych na poszerzeniu nasypu, wykonanie na poszerzenia nasypu, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoże pod pobocza, układanie ścieku trójkątnego oraz rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – poprzecznice – podpora w osi P1 i P3 oraz demontaż grodzic stalowych – podpora w osi P2.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – betonowanie płyt przejściowych;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego;

Z pozostałych branż wykonano drenaż, roboty wykończeniowe przy wpustach oraz montaż kratek ściekowych.
11.10.2021 do 17.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 11.10.2021 do 17.10.2021 z branży drogowej wykonał profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, poszerzenia nasypu oraz GWN, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoża pod pobocza, budowę nasypu, układanie ścieku trójkątnego, drenaż oraz prace przy zbiorniku ZE-5. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – betonowanie słupów filara oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka przyczółków, beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie płyt przejściowych;
  ◦ WA-6 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego;
  ◦ WA-8 – betonowanie płyt przejściowych.

Z branży teletechnicznej wykonano budowę kanału technologicznego oraz posadowienie studni teletechnicznych.
04.10.2021 do 10.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 04.10.2021 do 10.10.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, roboty ziemne na pasie technologicznym, układanie warstwy wiążącej, układanie ścieku trójkątnego, drenaż oraz układanie geokraty. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu, betonowanie słupów filara, zbrojenie i deskowanie i betonowanie skrzydła oraz ciosy podłożyskowe na podporze.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych.

Z branży teletechnicznej wykonano budowę kanału technologicznego oraz posadowienie studni teletechnicznych.
27.09.2021 do 03.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 27.09.2021do 03.10.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowę pomocniczą, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, podłoże pod pobocze, przygotowanie podłoża pod pas technologiczny oraz odhumusowanie pasa technologicznego. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – betonowanie ścian korpusu, rozpoczęcie montażu deskowania oraz zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż drenażu i zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – betonowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.20.09.2021 do 26.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 20.09.2021 do 26.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, przygotowanie podłoża, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, wykonywanie podłoża pod pobocze, przygotowanie podłoża pod pas techniczny, układanie podbudowy, odcinek próbny z warstwy wiążącej oraz drenaż. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu, betonowanie korpusu oraz segment skrajny od strony Wrocławia ;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż drenażu; zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.

Z innych branż wykonano odmulenie oraz umocnienie rowu.
13.09.2021 do 19.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 13.09.2021 do 19.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podłoża, kopanie rowu, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, wykonywanie podłoża pod pobocze, wbudowywanie nasypu, przygotowanie rowów, naprawa przepustu, układanie ścieku, wykonywanie podbudowy bitumicznej oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż folii kubełkowej na ścianach ustroju i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.

Z innych branż wykonano regulację oraz montaż wpustu.
06.09.2021 do 10.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 06.09.2021 do 10.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, układanie podbudowy bitumicznej, kopanie rowu, wbudowywanie nasypu, układanie ścieku, przykanalika drenarskiego oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydeł;
  ◦ WA-6 – betonowanie ustroju ramowego;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła P1;
  ◦ WA-8 – montaż taśm dylatacyjnych na styku z istniejącym obiektem, montaż folii kubełkowej na ścianach ustroju ramowego i skrzydeł od strony nasypu;

Z innych branż wykonano naprawa przepustu oraz montaż wpustu.
30.08.2021 do 05.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 30.08.2021 do 05.09.2021 z branży drogowej wykonał wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, wbudowywanie podbudowy zasadniczej, kopanie rowu oraz układanie podbudowy bitumicznej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano prace wykończeniowe na zbiorniku ZE-10 oraz kontynuowano przebudowę kolizji SN.
23.08.2021 do 27.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 23.08.2021 do 27.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, wbudowywanie pierwszej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa, ułożenie podbudowy bitumicznej, przygotowanie podłoża oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano prace wykończeniowe na zbiorniku ZE-10 oraz kontynuowano przebudowę kolizji SN.
16.08.2021 do 22.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 16.08.2021 do 22.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, wymiana gruntu, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy zasadniczej oraz dostawę kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano dociążanie zbiornika oraz montaż studni kanalizacji deszczowej.
09.08.2021 do 13.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 09.08.2021 do 13.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy zasadniczej oraz dostawę kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych SN oraz montaż wpustów deszczowych.
02.08.2021 do 07.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 02.08.2021 do 07.08.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, profilowanie podbudowy pomocniczej, rozbiórka starej nawierzchni betonowej, przygotowanie podłoża oraz rozbiórka kostki granitowej na starej łącznicy przy Węźle Żary Zachód. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie, zbrojenie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – –betonowanie ustroju obiektu;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych, montaż wpustów deszczowych oraz regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji deszczowej.
26.07.2021 do 31.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 26.07.2021 do 31.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawa pospółki na plac składowy, podbudowa i profilowanie pomocnicze, wymiana gruntu, odhumusowanie pasa rozdziału oraz kopanie rowów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie i deskowanie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – deskowanie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – montaż belek;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz budowa przykanalików i drenów.
19.07.2021 do 25.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 19.07.2021 do 25.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawa pospółki z kopalni Przewóz na plac składowy przy stacji Moya, przygotowanie podłoża, podbudowa pomocnicza, wymiana gruntu, odhumusowanie pasa rozdziału, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, wykonywanie rowów odwadniających oraz odhumusowanie drogi technologicznej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – betonowanie korpusu segment skrajny, deskowanie oraz zbrojenie korpusu segment skrajny.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie oraz zbrojenie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – zbrojenie ścian ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – betonowanie ramy obiektu.

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz wymianę i uszczelnienie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz budowa przykanalików.
12.07.2021 do 16.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 12.07.2021 do 16.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, przygotowanie podłoża, wymianę gruntu, budowę nasypu na obiekcie oraz kopanie rowów odwodnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypkę fundamentów, zbrojenia słupów, zbrojenie korpusów oraz deskowanie korpusu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – zbrojenie ścian ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia ramy obiektu.

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz wymiana i uszczelnienie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.
5.07.2021 do 11.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 05.07.2021 do 11.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, przygotowanie podłoża i wymian do odbioru, kopanie rowów odwodnieniowych w celu zabezpieczenia prac ziemnych oraz rozbiórkę nawierzchni betonowej między obiektami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypkę fundamentów, zbrojenia słupów, zbrojenie korpusów oraz deskowanie ściany korpusu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie korpusów;
  ◦ WA-7 – usunięcie grodzic stalowych wzdłuż DW 294 oraz rozbiórka deskowania;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia ramy obiektu.28.06.2021 do 02.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 28.06.2021 do 02.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawę pospółki oraz demontaż paneli przeciwolśnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolacja cienka fundamentów, zasypka fundamentów oraz rozpoczęcie zbrojenia korpusu wraz z rozpoczęciem deskowania.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – kontynuacja zbrojenia korpusów oraz rozpoczęcie deskowania;
  ◦ WA-7 – deskowanie oraz betonowanie korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania ramy obiektu.14.06.2021 do 18.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 14.06.2021 do 18.06.2021 z branży drogowej wykonał kruszenie nawierzchni betonowej na Węźle Olszyna oraz demontaż paneli przeciwolśnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie ław fundamentowych.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – deskowanie i betonowanie korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania ramy obiektu.07.06.2021 do 11.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 07.06.2021 do 11.06.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, odhumusowanie dróg technologicznych, wykonywanie podbudowy z mieszanki, zgrzewanie geomembrany na zbiorniku, dostawę kruszywa, kruszenie nawierzchni betonowej oraz rozbiórkę nawierzchni betonowej. Wykonał również wykonywanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych oraz zbrojenie korpusów skrajnych.31.05.2021 do 04.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 31.05.2021 do 04.06.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, dostawę kruszywa, wykonanie pierwszej warstwy podbudowy oraz roboty rozbiórkowe z kruszeniem nawierzchni betonowej. Z kanalizacji sanitarnej wykonano studzienki kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozkucie i oczyszczenie głowic pali, zbrojenie ław fundamentu oraz zasypka fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie ścian ustroju ramowego;
  ◦ WA-6 – izolację ścian płyty fundamentu oraz zasypkę fundamentów;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.24.05.2021 do 30.05.2021

Wykonawca w tygodniu od 24.05.2021 do 30.05.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, dostawę kruszywa, odhumusowanie, wymianę gruntów oraz przygotowanie podłoża. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozkucie i oczyszczenie głowic, rozpoczęcie zbrojenia ław fundamentu oraz beton podkładowy pod ławę fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie ścian ustroju ramowego;
  ◦ WA-6 – izolację ścian płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu i otwarcie deskowania;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.17.05.2021 do 23.05.2021

W tygodniu od 17.05.2021 do 23.05.2021 z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – wbicie grodzic stalowych zabezpieczających wykop od strony czynnej jezdni, beton podkładowy pod ławę, izolacja lekka fundamentu, wykop pod ławę fundamentu oraz zasypka fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zbrojenie płyty fundamentu oraz betonowanie płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.10.05.2021 do 16.05.2021

W tygodniu od 10.05.2021 do 16.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, podbudowę z kruszywa, wykonywanie zbiorników oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – próbne obciążenie – statyczne, wbicie grodzic stalowych zabezpieczających wykop od strony czynnej jezdni, przygotowanie powierzchni ław do izolacji i izolację oraz beton ławy środkowej.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka ław fundamentowych;
  ◦ WA-6 – zbrojenie płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie korpusu;
  ◦ WA-8 – zbrojenia i deskowanie ramy.03.05.2021 do 09.05.2021

W tygodniu od 03.05.2021 do 09.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, przygotowanie podbudowy z kruszywa, wykonywanie zbiorników, odhumusowanie pod zbiorniki oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie i betonowanie ławy oraz wbijanie grodzic stalowych zabezpieczających.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie powierzchni ław fundamentu do izolacji oraz izolacja;
  ◦ WA-6 – beton podkładowy pod płytę fundamentu oraz rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław oraz zasypka fundamentu;
  ◦ WA-8 – rozpoczęcie zbrojenia i deskowanie ramy.26.04.2021 do 02.05.2021

W tygodniu od 26.04.2021 do 02.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, przygotowanie podbudowy z kruszywa, wykonywanie zbiorników, odhumusowanie pod zbiorniki oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie i betonowanie skrajnych ław.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie i betonowanie ław fundamentu;
  ◦ WA-6 – przygotowanie podłoża pod posadowienie;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław oraz zasypka fundamentu;
  ◦ WA-8 – betonowanie płyty fundamentu ramy.19.04.2021 do 25.04.2021

W tygodniu od 19.04.2021 do 25.04.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, nasyp między obiektami oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, zbrojenie fundamentu oraz rozpoczęcie deskowania ławy.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie zbrojenia ław;
  ◦ WA-6 – wykonanie poduszki żwirowej - przygotowanie podłoża pod beton podkładowy;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław;
  ◦ WA-8 – zbrojenie i deskowanie fundamentu ramy.12.04.2021 do 18.04.2021

W tygodniu od 12.04.2021 do 18.04.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, nasyp między obiektami, dostawa kruszywa oraz przygotowano podbudowę z przekruszu betonowego. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, próbne obciążenie pali, próbne obciążenie statyczne oraz dostawę stali zbrojeniowej fundamentu i rozpoczęcie zbrojenia ław.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – próbne obciążenie pali;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych;
  ◦ WA-8 – zbrojenie fundamentu ramy.05.04.2021 do 11.04.2021

W tygodniu od 05.04.2021 do 11.04.2021 z branży drogowej wykonano nasypy między obiektami, transport kruszywa, przygotowanie podłoża pod podbudowę, przygotowanie podbudowy oraz przygotowanie podłoża pod nasyp. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – rozpoczęcie wykopu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie ławy;
  ◦ WA-8 – zbrojenie fundamentu ramy.29.03.2021 do 04.04.2021

W tygodniu od 29.03.2021 do 04.04.2021 z branży drogowej wykonano podbudowę z przekruszu betonowego, budowę nasypu, profilowanie podłoża, wykop na zbiornikach ZE-7 i ZE-9 oraz transport kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozpoczęcie palowania w osi oraz skucie głowic pali w osi.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie skuwania głowic.22.03.2021 do 28.03.2021

W tygodniu od 22.03.2021 do 28.03.2021 z branży drogowej wykonano nasyp między obiektami, odhumusowanie terenu pod zbiornik, odhumusowanie pod pas technologiczny oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zakończenie palowania oraz wykonanie wykopu do poziomu betonu podkładowego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy;
  ◦ WA-7 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy.15.03.2021 do 21.03.2021

W tygodniu od 15.03.2021 do 21.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie nawierzchni betonowej, dostawa kruszywa oraz odhumusowanie pod zbiorniki. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowania w osi podpory.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy,
  ◦ WA-8 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy.08.03.2021 do 14.03.2021

W tygodniu od 08.03.2021 do 14.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya, wycinka zadrzewień oraz rozpoczęcie robót ziemnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowania w osi podpory.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – przygotowanie platform roboczych,
  ◦ WA-7 – przygotowanie platform roboczych, wstępne obniżenie wykopu, zakończenie prac rozbiórkowych i prac związanych z rozbiórką nasypu.01.03.2021 do 07.03.2021

W tygodniu od 01.03.2021 do 07.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya oraz rozpoczęcie robót ziemnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie w osi podpory oraz wykonanie platformy w osi.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zakończenie prac palowych,
  ◦ WA-6 – prace porządkowe,
  ◦ WA-7 – rozbiórka oraz prace porządkowe.22.02.2021 do 28.02.2021

W tygodniu od 22.02.2021 do 28.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya oraz Odhumusowanie terenu pod najścia dla zwierząt. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, zakończenie prac związanych z platformą oraz wykonanie platformy.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie prac palowych,
  ◦ WA-6 – prace porządkowe,
  ◦ WA-7 – rozbiórka.15.02.2021 do 21.02.2021

W tygodniu od 15.02.2021 do 21.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji oraz transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – wzmocnienie palowania w osi podpory oraz wzmocnienie prac przy platformie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – wznowienie prac rozbiórkowych.08.02.2021 do 14.02.2021

W tygodniu od 08.02.2021 do 14.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji. Roboty mostowe zostały wstrzymane z powodu dużych mrozów.
01.02.2021 do 07.02.2021

W tygodniu od 01.02.2021 do 07.02.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej, kontynuowano zabezpieczenie korpusu drogowego po rozbiórce nawierzchni i transport kruszywa na podbudowę zasadniczą. Z branży mostowej wykonano rozbiórkę obiektu WA–7 oraz na obiekcie PZ-2a przystąpiono do robót palowych.
25.01.2021 do 29.01.2021

W tygodniu od 25.01.2021 do 29.01.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej, z branży mostowej rozbiórkę obiektu WA – 7 oraz bieżący monitoring środowiskowy.
18.01.2021 do 24.01.2021

W tygodniu od 18.01.2021 do 24.01.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej oraz z branży mostowej rozbiórkę obiektu WA – 7.
11.01.2021 do 17.01.2021

W tygodniu od 11.01.2021 do 17.01.2021 z branży drogowej wykonano kruszenie nawierzchni betonowej, kruszenie rozebranej nawierzchni Plac MOYA oraz rozbiórka nawierzchni betonowej, zabezpieczanie terenu po rozbiórce płyt betonowych przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Z prac melioracyjnych kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1 wykonanie ogrodzenia. Z branży zieleni kontynuowano wycinkę drzew w pasie drogowym.
04.01.2021 do 10.01.2021

W tygodniu od 04.01.2021 do 10.01.2021 z branży drogowej wykonano kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórkę nawierzchni oraz kruszenie rozebranej nawierzchni Plan MOYA. Z branży zieleni kontynuowano wycinkę drzew w pasie drogowym. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – roboty przygotowawcze do robót palowych;
  ◦ Nr 6 – zakończenie rozbiórki obiektu.28.12.2020 do 03.01.2021

W tygodniu od 28.12.2020 do 03.01.2021 z branży drogowej wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej. Z robót branżowych zakończono montaż słupów oświetleniowych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna oraz kontynuowano roboty na zbiorniku ZE-1. Kontynuacja wycinki drzew przy obiektach inżynierskich.
21.12.2020 do 27.12.2020

W tygodniu od 21.12.2020 do 27.12.2020 z branży drogowej wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej. Z robót branżowych zakończono montaż słupów oświetleniowych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna oraz kontynuowano roboty na zbiorniku ZE-1.
14.12.2020 do 20.12.2020

W tygodniu od 14.12.2020 do 20.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej oraz wykopy. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Przejścia dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – przygotowanie wjazdu na stronę południową.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – wykonanie platformy dla palownicy; zakończenie prac ziemnych;
  ◦ Nr 6 – rozpoczęcie rozbiórki nasypu;
  ◦ Nr 7 – prace porządkowe.

Z branż wykonano m.in.: kontynuacja robót elektrycznych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1, układanie korytek ściekowych oraz kontynuacja wycinki drzew na zbiornikach ZE-3 - ZE-10.
07.12.2020 do 13.12.2020

W tygodniu od 07.12.2020 do 13.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej, roboty ziemne oraz wykopy. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Przejścia dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – przygotowanie wjazdu na stronę południową.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – wykonanie platformy dla palownicy; zakończenie prac ziemnych;
  ◦ Nr 6 – rozpoczęcie rozbiórki nasypu;
  ◦ Nr 7 – prace porządkowe.

Z branż wykonano m.in.: kontynuacja robót elektrycznych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1, układanie płyt JOMB na podbudowie z betonu, układanie korytek ściekowych, układanie geomembrany komórkowej z zahumusowaniem w rowie oraz kontynuacja wycinki drzew na zbiornikach ZE-3 - ZE-10.
30.11.2020 do 06.12.2020

W tygodniu od 30.11.2020 do 06.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej oraz roboty ziemne. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – przygotowanie zjazdu z nasypu, usunięcie rozebranego obiektu;
  ◦ Nr 6 – rozbiórka nasypu do poziomu fundamentów;
  ◦ Nr 8 – zakończenie prac związanych z rozbiórką nasypu.

Z branż wykonano m.in.: kopanie pod kable oświetleniowe Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, układanie geokraty z zahumusowaniem
zbiornika ZE-1, układanie płyt na podbudowie z betonu oraz układanie geomembrany komórkowej.
23.11.2020 do 29.11.2020

W tygodniu od 23.11.2020 do 29.11.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: odhumusowanie, rozbiórkę nawierzchni oraz kruszenie nawierzchni betonowej.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 7 – montaż ramy na ścianie szczelnej;
  ◦ Nr 6 – przygotowane do rozbiórki;
  ◦ Nr 8 – przygotowanie do rozbiórki nasypu pod fundament.

Z branż wykonano m.in.: układanie geokraty z humusowaniem zbiornika ZE-1 oraz usuwanie drzew ze zbiorników.
24.04.2020 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą - firmą PORR S.A.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód. Umowa o wartości ponad 185 mln zł została podpisana z firmą PORR S.A.

Zakres inwestycji
Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule “Projektuj i buduj”.

Termin realizacji zadania
Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy (17 miesięcy – okres projektowania (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację robót) i 19 miesięcy – okres realizacji robót budowlanych). Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37375/Kolejna-umowa-na-przebudowe-A18-zostala-podpisana