Aktualności

12.10.2023 r.

W dniu 12.10.2023 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].25.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 25.09.2023 r. do 30.09.2023 r. wykonywał prace porządkowe.18.09.2023 r. do 23.09.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 18.09.2023 r. do 23.09.2023 r. wykonywał prace porządkowe.11.09.2023 r. do 16.09.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 11.09.2023 r. do 16.09.2023 r. wykonywał prace porządkowe.04.09.2023 r. do 09.09.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 04.09.2023 r. do 09.09.2023 r. wykonywał prace porządkowe.28.08.2023 r. do 02.09.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 28.08.2023 r. do 02.09.2023 r. wykonywał prace porządkowe.21.08.2023 r. do 26.08.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 21.08.2023 r. do 26.08.2023 r. wykonywał prace porządkowe.14.08.2023 r. do 19.08.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 14.08.2023 r. do 19.08.2023 r. wykonywał prace porządkowe.07.08.2023 r. do 12.08.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 07.08.2023 r. do 12.08.2023 r. kontynuował wykonanie montażu ogrodzeń, wykonywał montaż bram przesuwnych oraz prace porządkowe.31.07.2023 r. do 05.08.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 31.07.2023 r. do 05.08.2023 r. kontynuował wykonanie montażu ogrodzeń oraz wykonywał prace porządkowe.24.07.2023 r. do 29.07.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 24.07.2023 r. do 29.07.2023 r. kontynuował wykonanie montażu ogrodzeń oraz wykonywał prace porządkowe.10.07.2023 r. do 15.07.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 10.07.2023 r. do 15.07.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał montaż ogrodzeń, roboty wykończeniowe, montaż zasilania do bram przesuwnych oraz podłączenie zasilania do bramownic SZR.03.07.2023 r. do 08.07.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 03.07.2023 r. do 08.07.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 montaż ogrodzeń, oznakowanie poziome, a także kontynuował roboty brukarskie. Na odc. 1 wykonywał uzupełnienie oznakowania poziomego na przejazdach awaryjnych, uzupełnienie uszczelnień bram i furtek oraz umocnienie rowu.19.06.2023 r. do 24.06.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 19.06.2023 r. do 24.06.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 układanie warstwy ścieralnej SMA na jezdni południowej oraz pasie technologicznym, a także kontynuował roboty brukarskie i humusowanie. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż reperów,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż reperów,
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – montaż reperów
  ◦ WA-6 – montaż reperów
  ◦ WA-7 – montaż reperów
  ◦ WA-8 – montaż reperów12.06.2023 r. do 17.06.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 12.06.2023 r. do 17.06.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 roboty brukarskie, układanie warstwy ścieralnej na pasach technologicznych, humusowanie oraz wykonywanie oznakowania pionowego na Węźle Olszyna. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż reperów,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż reperów,
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – montaż reperów
  ◦ WA-6 – montaż reperów
  ◦ WA-7 – montaż reperów
  ◦ WA-8 – montaż reperów05.06.2023 r. do 10.06.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 05.06.2023 r. do 10.06.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 układanie warstwy ścieralnej na pasach technologicznych P1, P2 i na łącznicy Ł3- Węzeł Olszyna, wykonywał pobocza na łącznicy Ł3-Węzeł Olszyna, bariery ochronne, a także kontynuował roboty brukarskie i humusowanie. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż reperów,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż reperów,
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – montaż reperów
  ◦ WA-6 – montaż reperów
  ◦ WA-7 – montaż reperów
  ◦ WA-8 – montaż reperów

Z pozostałych branż Wykonawca wykonywał montaż iluminacji świetlnej na przęśle południowym – obiekt WD – 2.1.
29.05.2023 r. do 03.06.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 29.05.2023 r. do 03.06.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na pasach technologicznych i na łącznicy Ł3, wykonywał pobocza, bariery ochronne, a także kontynuował roboty brukarskie i humusowanie. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – próbne obciążenie statyczne i dynamiczne przęseł obiektu.22.05.2023 r. do 26.05.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 układanie warstwy ścieralnej SMA na Węźle Olszyna, na ciągu głównym oraz ścieżce pieszo-rowerowej, układanie warstwy wiążącej na pasach technologicznych, pobocza z destruktu asfaltowego, humusowanie poboczy, a także wykonywał bariery ochronne. Na odc. 1 Wykonawca wykonywał humusowanie ścieku korytkowego przy ekranach akustycznych oraz roboty poprawkowe poboczy w miejscach uszkodzonych przez użytkowników drogi.22.05.2023 r. do 26.05.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 układanie warstwy ścieralnej SMA na Węźle Olszyna, na ciągu głównym oraz ścieżce pieszo-rowerowej, układanie warstwy wiążącej na pasach technologicznych, pobocza z destruktu asfaltowego, humusowanie poboczy, a także wykonywał bariery ochronne. Na odc. 1 Wykonawca wykonywał humusowanie ścieku korytkowego przy ekranach akustycznych oraz roboty poprawkowe poboczy w miejscach uszkodzonych przez użytkowników drogi.15.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 15.05.2023 r. do 19.05.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 bariery ochronne w poboczu i pasie rozdziału, montaż bramownicy i tablic VMSA, a także kontynuował humusowanie, roboty brukarskie, montaż ogrodzeń oraz pobocza z destruktu. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – przeciwspadek z asfaltu lanego w linii odwodnienia.08.05.2023 r. do 12.05.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 08.05.2023 r. do 12.05.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 roboty brukarskie, warstwę ścieralną, warstwę wiążącą oraz wykonywał oznakowanie poziome i bariery ochronne. Na odc. 1 Wykonawca wykonywał uzupełnienie oznakowania poziomego przy stacji MOYA. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż balustrad przyschodowych, wykonanie strefy przejściowej z asfaltu lanego oraz nawierzchnię SMA.

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia na Węźle Olszyna.
01.05.2023 r. do 06.05.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 01.05.2023 r. do 06.05.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 warstwy wiążące oraz warstwę ścieralną SMA, humusowanie pasa rozdziału km około 0+500-1+000, a także pobocza z destruktu. Na odc. 1 Wykonawca kontynuował prace poprawkowe skarp i dna rowów po rozmyciach. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż barier

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia na Węźle Olszyna.
24.04.2023 r. do 29.04.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 24.04.2023 r. do 29.04.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 bariery ochronne, humusowanie terenów płaskich, ogrodzenia, podbudowę bitumiczną wraz z pierścieniem ronda, podbudowę bitumiczną – wyjazd z ronda nr 1, warstwę podbudowy bitumicznej na DP 1108F oraz na węźle Olszyna i wyjeździe z ronda nr 2, warstwę wiążącą na jezdni północnej na odcinku 0+515 – 0+825 wraz wyjazdem w km 0+593 oraz warstwę ścieralną SMA. Na odc. 1 Wykonawca wykonywał montaż osłon energochłonnych na MOP Trzebiel i MOP Jagłowice oraz naprawiał uszkodzone ogrodzenia. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż barier, umocnienie stożków.

Z pozostałych branż Wykonawca wykonywał montaż lamp i opraw na Węźle Olszyna.
17.04.2023 r. do 22.04.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 17.04.2023 r. do 22.04.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 podbudowy AC22P na odc. 0+560 – 0+760 wraz z poszerzeniem oraz zjazd w km 0+583, na DP1109F oraz Rondzie nr 1, a także na łącznicach w. Olszyna Ł3 i Ł4 oraz wykonywał humusowanie skarp i rowów na drodze powiatowej. Wykonawca kontynuował roboty brukarskie. Na odc. 1 wykonywał roboty poprawkowe związane z humusowaniem. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż barier.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż ekranów – strona północna, umocnienie stożków
  ◦ WA-8 – umocnienie stożków10.04.2023 r. do 15.04.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 10.04.2023 r. do 15.04.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich, prace przygotowawcze przed układaniem MMA, montaż ogrodzeń, a także kontynuował roboty brukarskie. Na odc. 1 wykonywał montaż ekranów przeciwolśnieniowych przy obiekcie WA-6 oraz pas technologiczny na odcinku: WA-8 do stacji paliw MOYA. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż barier.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż ekranów – strona północna, umocnienie stożków

Z pozostałych branż Wykonawca wykonywał montaż szaf oświetleniowych na Węźle Żary Zachód.
03.04.2023 r. do 07.04.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 03.04.2023 r. do 07.04.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich, montaż przepustu pod pasem technologicznym, montaż ogrodzeń, wykonywał pobocza, a także kontynuował roboty brukarskie. Na odc. 1 wykonywał bariery ochronne w poboczu, kontynuował montaż paneli przeciwolśnieniowych przy obiekcie PZ-2a oraz słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe przy obiekcie WA-6, humusowanie skarp i rowów. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż barier.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów.

Z pozostałych branż Wykonawca wykonywał montaż słupów oświetleniowych z oprawami na Węźle Olszyna.
27.03.2023 r. do 01.04.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 27.03.2023 r. do 01.04.2023 r. z branży drogowej między innymi wykonywał na odc. 0 humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich, wykonywał pobocza, profilowanie podłoża pod pobocza. Na odc. 1 kontynuował wykonywanie barier ochronnych, wykonywał montaż paneli przeciwolśnieniowych przy obiekcie PZ-2a, nasadzenia na/przy obiekcie PZ-2a wzdłuż trasy głównej, humusowanie skarp i rowów, a także wykonywał pobocza. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – umocnienie/humusowanie stożków, powłoki odporne na chlorki, hydrofobizację.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – powłoki odporne na chlorki, hydrofobizację.

Z pozostałych branż Wykonawca wykonywał montaż słupów oświetleniowych z oprawami na Węźle Olszyna.
20.03.2023 r. do 25.03.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 20.03.2023 r. do 25.03.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie, wykonywał profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ścieżce pieszo-rowerowej, profilowanie podbudowy zasadniczej, montaż podwalin i paneli przeciwolśnieniowych przy obiekcie PZ-2a, wykonywał pale pod ekrany przeciwolśnieniowe przy obieckie WA-6, oraz nasadzenia przy obiekcie PZ-2a. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – nawierzchnię z żywic na kapach chodnikowych
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – panele przeciwolśnieniowe i umocnienie stożków13.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie i bariery ochronne w poboczu, wykonywał profilowanie podłoża pod pobocza, podbudowy z kruszywa, humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich, montaż podwalin i paneli przeciwolśnieniowych, a także wykonywał pale pod ekrany przeciwolśnieniowe przy obieckie WA-6, układanie karpin, kłód i kamieni przy obiekcie PZ-2a oraz montaż ogrodzeń.Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – nawierzchnię z żywic na kapach chodnikowych
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – panele przeciwolśnieniowe.

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia MOP.
06.03.2023 r. do 10.03.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie oraz podbudowę z kruszywa na pasach technologicznych- profilowanie i bariery ochronne, wykonywał podbudowę zasadniczą na ścieżce pieszo-rowerowej, humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich, nawierzchnie kolumn SOS, montaż podwalin i paneli przeciwolśnieniowych przy obiekcie PZ-2A, a także montaż ogrodzeń. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – panele przeciwolśnieniowe.

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia MOP Jagłowice oraz regulację studni kanalizacji deszczowej
27.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 27.02.2023 r. do 03.03.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie oraz podbudowę z kruszywa na pasach technologicznych i bariery ochronne, wykonywał humusowanie skarp, dna rowów, nasypów i terenów płaskich oraz nawierzchnie kolumn SOS. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – umocnienie stożków,
  ◦ WA-7 – umocnienie stożków.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż podwalin.

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia MOP Jagłowice oraz montaż zwieńczeń studzienek rewizyjnych, wykonywał montaż wylotów kanalizacji deszczowej i pierścieni odciążających.
20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie, wykonywał humusowanie terenów płaskich, kontynuował montaż barier liniowych w pasie rozdziału oraz na przejeździe awaryjnym, wykonywał profilowanie podłoża pod pobocza na łącznicy oraz pod konstrukcję ścieżki pieszo-rowerowej, a także kontynuował wykonywanie podbudowy z kruszywa na pasach technologicznych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – umocnienie stożków,
  ◦ WA-7 – umocnienie stożków.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

Z pozostałych branż Wykonawca kontynuował wykonywanie oświetlenia MOP Jagłowice oraz wykonywał montaż zwieńczeń studzienek rewizyjnych.
13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r. z branży drogowej między innymi kontynuował roboty brukarskie, wykonywał humusowanie terenów płaskich, skarp nasypów i rowów, montował bariery liniowe w pasie rozdziału oraz montował czujniki do bramownic, wykonał ekrany przeciwolśnieniowe, wykonywał roboty przygotowawcze oraz humusowania pasu rozdziału przy stacji Moya. Wykonawca również rozpoczął rozbiórkę tymczasowego wygrodzenia na jezdni północnej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż odwodnienia,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych.06.02.2023 r. do 10.02.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 06.02.2023 r. do 10.02.2023 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich odc. 0, ekranów przeciwolśnieniowych na WA-6 str. południowa, wykonano pobocza z destruktu asfaltowego, montaż barier ochronnych w pasie rozdziału, profilowanie poboczy przy pasach technologicznych oraz napinanie lin i montaż barier linowych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż odwodnienia,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-8 – schody skarpowe.30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich – Węzeł Olszyna, ekranów akustycznych, wykonano humusowanie pasa rozdziału i skarp nasypu odc. WA-6-WA-8, pobocza, fundamenty pod tablice VMSA 01 oraz VMSA 02, wykonywano podbudowę zasadniczą z kruszywa, kontynuowano wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych na WA-6 str. południowa oraz PZ-2a. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych, schody skarpowe.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-8 - schody skarpowe.

Z pozostałych branż wykonywano kontynuację budowy oświetlenia Węzła Żary Zachód oraz POM Trzebiel.
23.01.2023 r. do 27.01.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 23.01.2023 r. do 27.01.2023 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, wykonywano podłoża pod konstrukcję pasów technologicznych P1 i P2, podbudowę z kruszywa pasów technologicznych P1, kontynuowano wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych na WA-6 str. południowa , ekranów akustycznych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – schody skarpowe,
  ◦ WA-6 – montaż ekranów przeciwolśnieniowych oraz schody skarpowe.

Z pozostałych branż wykonywano kontynuację budowy oświetlenia Węzła Olszyna.
16.01.2023 r. do 20.01.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, wykonywano podłoża pod konstrukcję pasów technologicznych L1, L2, L3, podbudowę z kruszywa pasów technologicznych L3, wykonano humusowanie skarp nasypu, ekrany przeciwolśnieniowe na WA-6, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe oraz bariery stalowe na poboczu. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż ekranów przeciwolśnieniowych oraz schody skarpowe,
  ◦ WA-7 – schody skarpowe.

Z pozostałych branż wykonywano kontynuację kanału technologicznego, budowę oświetlenia Węzła Olszyna, budowę oświetlenia odc. WA-6 – WA-8 (MOP Trzebiel), wykonano budowę instalacji zasilania oświetlenia Węzła Żary Zachód.
09.01.2023 r. do 15.01.2023 r.

Wykonawca w tygodniu od 09.01.2023 r. do 15.01.2023 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, wykonano podłoża oraz demontaż tymczasowych barier separacyjnych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zmontaż ścieków przykrawężnikowych, montaż drenażu płyty ustroju oraz montaż krawężnika zanikającego.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż ekranów.02.01.2022 r. do 05.01.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 02.01.2022 r. do 05.01.2022 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, ekranów przeciwolśnieniowych – obręb obiektu PZ-2a.27.12.2022 r. do 30.12.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 27.12.2022 r. do 30.12.2022 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, ekranów przeciwolśnieniowych na WA-6, osłon przeciwolśnieniowych oraz barier ochronnych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zabudowy chodnikowe – zbrojenie oraz betonowanie (podpora P1 na długości skrzydeł).
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów (roboty przygotowawcze).
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-7 – montaż barier ochronnych,
  ◦ WA-8 – montaż barier ochronnych, podwalina stożka.19.12.2022 r. do 25.12.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 19.12.2022 r. do 25.12.2022 r. z branży drogowej kontynuowano wykonywanie robót brukarskich, ekranów przeciwolśnieniowych na WA-6, osłon przeciwolśnieniowych, oznakowania pionowego oraz barier ochronnych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zabudowy chodnikowe – zbrojenie oraz betonowanie (podpora P1 na długości skrzydeł).
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż ekranów (roboty przygotowawcze).
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż barier ochronnych,
  ◦ WA-8 – montaż barier ochronnych, podwalina stożka.12.12.2022 r. do 18.12.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 12.12.2022 r. do 18.12.2022 r. z branży drogowej wykonano podłoża pod pobocza, skarpowanie nasypów, osłony przeciwolśnieniowe w pasie rozdziału, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, ogrodzenia na odc. 1., wykonywano podbudowę zasadniczą na połączeniu nasypu z WD-2.1, humusowanie pasa rozdziału, humusowanie skarp, dna rowów oraz terenów płaskich. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenie (podpora P1 na długości skrzydeł).
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – formowanie stożków.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-6 – montaż ekranów,
  ◦ WA-8 – podwalina stożka.

Z pozostałych branż wykonywano budowę oświetlenia odc. WA-6 – WA-8 (MOP Jagłowice) – kontynuacja, kanalizację KD-1, KD-8, KD-9.
05.12.2022 r. do 11.12.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 05.12.2022 r. do 11.12.2022 r. z branży drogowej wykonano podbudowę zasadniczą, roboty brukarskie, drenaż, GWN na połączeniu z WD-2.1, podbudowę pomocniczą i zasadniczą na połączeniu z WD-2.1, pobocza z destruktu asfaltowego, podłoża pod pobocza, humusowanie pasa rozdziału, bariery ochronne, ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne, oznakowanie pionowe oraz ogrodzenia i siatkę dogęszczającą. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zabudowy chodnikowe – zbrojenie i betonowanie (podpora P3 na długości skrzydeł),
  – zabudowy chodnikowe – beton podkładowy, montaż deski gzymsowej (podpora P1 na długości skrzydeł)
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – formowanie stożków.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – montaż barier ochronnych,
  ◦ WA-6 – montaż barier ochronnych,
  ◦ WA-7 – montaż barier ochronnych.

Z pozostałych branż wykonano oświetlenie odc. 0 (kontynuacja), kanalizację KD-1, KD-8, KD-9, KS-3.
28.11.2022 r. do 04.12.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 28.11.2022 r. do 04.12.2022 r. z branży drogowej wykonano poszerzenie jezdni, podłoże pod pobocza na drodze powiatowej, podbudowę pomocniczą, roboty brukarskie, bariery ochronne, pobocza z destruktu asfaltowego, ekrany akustyczne, oznakowanie poziome, ogrodzenia i siatki dogęszczające, humusowanie skarp i dna rowów oraz terenów płaskich. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – płyta pomostu – ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego,
  - podpora P3 – przygotowanie podłoża pod zabudowę chodnikową na długości skrzydeł,
  - zabudowy chodnikowe – montaż deski gzymsowej, montaż krawężnika, zbrojenie i betonowanie (podpora P3 na długości skrzydeł).
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – formowanie stożków.
 • Na wiadukcie autostradowym::
  ◦ WA-7 – podwalina stożków.

Z pozostałych branż wykonano zasilanie SZR-2 w km około 0+600 – 0+800, zasilanie szafy OPL oraz budowę oświetlenia – Węzeł Olszyna (kontynuacja).
21.11.2022 r. do 27.11.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 21.11.2022 r. do 27.11.2022 r. z branży drogowej wykonano roboty brukarskie, podbudowę bitumiczną AC22P na łącznicy i drodze powiatowej, bariery ochronne, pobocza z destruktu asfaltowego, ekrany akustyczne, ogrodzenia i siatki dogęszczające, przygotowano podłoża, podbudowy pomocniczej, a także podłoża pod konstrukcje pasów technologicznych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 -płyta najazdowa – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie,
  - podpora P3 – przygotowanie podłoża pod zabudowę chodnikową na długości skrzydeł,
  - zabudowy chodnikowe – przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie i betonowanie zabudowy gzymsowej - strona północna.

Z pozostałych branż kontynuowano wykonywanie kanalizacji KDP-1, wykonano przebudowę wodociągu W-2 oraz budowę oświetlenia – Węzeł Olszyna (kontynuacja).
14.11.2022 r. do 20.11.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 14.11.2022 r. do 20.11.2022 r. z branży drogowej wykonano podbudowę pomocniczą, rozebrano nawierzchnię betonową km ok. 0+580 – 0+650, przygotowano podłoże pod konstrukcje ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej oraz pod pasy technologiczne, wykonano bariery ochronne, pobocza z destruktu asfaltowego, oznakowania poziome, ekrany przeciwolśnieniowe oraz układano podbudowę AC22P na drodze powiatowej i Węźle Olszyna. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m.in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 – zasypkę inżynierską, płytę najazdową: beton podkładowy, zbrojenie i deskowanie
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie zabudowy gzymsowej - strona północna.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę wodociągu W-2, oraz oświetlenie – Węzeł Olszyna (kontynuacja).
07.11.2022 r. do 13.11.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 07.11.2022 r. do 13.11.2022 z branży drogowej wykonano m.in. roboty brukarskie, budowę nasypu (połączenie z zasypką inżynierską), pobocza z destruktu asfaltowego, oznakowanie poziome, bariery w pasie rozdziału, zbiornik ZE-6, nowe ogrodzenia i siatki dogęszczające, ekrany akustyczne, a także wykonano humusowanie pasa rozdziału, skarp i dna rowów oraz terenów płaskich, Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 – zasypkę inżynierską.
  – podpora P3 – betonowanie płyty najazdowej
  – płyta ustroju – betonowanie zabudowy chodnikowej.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i deskowanie zabudowy gzymsowej - strona północna.

Z pozostałych branż kontynuowano wykonywanie kanalizacji KDP-1.
31.10.2022 r. do 06.11.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 31.10.2022 r. do 06.11.2022 z branży drogowej wykonano m.in. warstwę wiążącą AC16W na przejeździe awaryjnym, podbudowę bitumiczną i wiążącą na zjazdach, roboty brukarskie, humusowanie na terenach płaskich i pasie dzielącym, pobocza z destruktu asfaltowego, bariery w pasie dzielącym oraz zamontowano ogrodzenia. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 – zasypkę inżynierską.
  – podpora P3 – zbrojenie i deskowanie płyty najazdowej,
  – płyta ustroju – zbrojenie zabudowy chodnikowej.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i deskowanie zabudowy gzymsowej - strona północna.

Z pozostałych branż kontynuowano wykonywanie kanalizacji KDP-1.
24.10.2022 r. do 30.10.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 24.10.2022 r. do 30.10.2022 z branży drogowej wykonano m.in. warstwę wiążącą AC16W, warstwę ścieralną SMA, podbudowę AC22P na przejeździe awaryjnym, podbudowę pomocniczą oraz zasadniczą, roboty brukarskie, humusowanie na terenach płaskich i pasie dzielącym, bariery w pasie dzielącym, zbiorniki ZE-8 oraz zamontowano ogrodzenia na stronie południowej i północnej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 i P3 – zasypkę inżynierską.
  – podpora P3 – beton podkładowy pod płytę najazdową
  – płyta ustroju – zbrojenie zabudowy chodnikowej, montaż deski gzymsowej
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsowej - strona południowa
 • Na wiaduktach autostradowych:
  ◦ WA-5, WA-7, WA-8 – montaż balustrad na zabudowach chodnikowych

Z pozostałych branż wykonano kanalizację oraz zasilanie MOP Jagłowice.
17.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 17.10.2022 r. do 23.10.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę pomocniczą z mieszanki niezwiązanej, budowę nasypu, roboty brukarskie, humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych, bariery ochronne w pasie rozdziału, zbiorniki ZE-6 i ZE-8, nowe ogrodzenia oraz siatki dogęszczające. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 i P3 – zasypkę inżynierską.
  – płyta ustroju – montaż krawężnika, montaż deski gzymsowej, montaż kotew zabudowy.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsowej - strona południowa

Z pozostałych branż wykonano kanał teletechniczny, kanalizację deszczową oraz przebudowę kolizji energetycznych.
10.10.2022 r. do 16.10.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 10.10.2022 r. do 16.10.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu, roboty brukarskie, uzupełnienia robót ziemnych ze ściekami, humusowanie pasa rozdziału, skarp i dna rowu, profilowanie i umocnienia dna rowu, nowe ogrodzenia oraz siatki dogęszczające. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 i P3 – betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zasypkę inżynierską.
  – płyta ustroju – montaż krawężnika, montaż deski gzymsowej, montaż kotew zabudowy.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i betonowanie zabudowy gzymsowej, zasypka drenarska.
 • Na wiadukcie autostradowym:
  ◦ WA-5 – WA-8 – zabudowy chodnikowe.

Z pozostałych branż wykonano kanał teletechniczny – przewierty sterowane, przebudowę wodociągu oraz postawiono stację transformatorową na Węźle Żary Zachód.
03.10.2022 r. do 09.10.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 03.10.2022 r. do 09.10.2022 z branży drogowej wykonano m.in. roboty brukarskie, frezowanie nawierzchni, ulepszenia podłoża pod pasy technologiczne, humusowanie skarp i dna rowu, humusowanie pasa rozdziału, umocnienia rowu oraz wykonano ścieki skarpowe. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 i P3 – montaż folii drenażowej, montaż urządzeń dylatacyjnych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zasypkę inżynierską.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano oświetlenie - węzeł Olszyna – kontynuacja, kanał technologiczny, zasilanie na MOP Jaglowice, kanalizację – kontynuacja oraz wykonano przebudowę kolizji energetycznej.
26.09.2022 r. do 02.10.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 26.09.2022 r. do 02.10.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę zasadniczą trasy głównej, roboty brukarskie - krawężniki betonowe i kamienne oraz ścieki trójkątne, humusowanie skarp i dna rowu, ścieki skarpowe, umocnienie rowów elementami betonowymi i darniną dna i skarp rowów oraz wykonano pale pod ekrany akustyczne. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – podpora P1 i P3 – izolacja na zimno ścian oraz skrzydeł w części nasypowej, montaż folii drenażowej, przygotowanie wnęk pod montaż urządzeń dylatacyjnych, zasypka inżynierska.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano oświetlenie - węzeł Olszyna – kontynuacja, kanał teletechniczny oraz kontynuowano wykonywanie kanalizacji.
19.09.2022 r. do 25.09.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 19.09.2022 r. do 25.09.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę pomocniczą, profilowanie podłoża, budowę nasypów na połączeniu z zasypką mostową, roboty brukarskie, profilowanie dróg technologicznych, humusowanie skarp i dna rowów, prace przygotowawcze do robót fundamentowych pod ekrany akustyczne, demontaż czasowej organizacji ruchu, montaż barier oraz naciąganie lin. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – montaż wpustów i sączków, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej, zasypka inżynierska.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano oświetlenie - węzeł Olszyna – kontynuacja oraz zasilanie SZR – Węzeł Olszyna.
12.09.2022 r. do 18.09.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 12.09.2022 r. do 18.09.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę pomocniczą, roboty brukarskie, humusowanie skarp i dna rowów, montaż barier ochronnych, montaż ogrodzenia, oznakowanie poziome oraz roboty poprawkowe na skarpach i poboczach Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie poprzecznicy i deskowanie przestrzeni międzybelkowej, izolację na zimno, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – montaż zbrojenia betonu ochronnego, beton ochronny.

Z pozostałych branż wykonano oświetlenie - węzeł Olszyna – kontynuacja wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych -węzeł Żary Zachód, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe.
05.09.2022 r. do 11.09.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 05.09.2022 r. do 11.09.2022 z branży drogowej wykonano m.in. frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowę pomocniczą i zasadniczą, roboty brukarskie, profilowanie pasów technologicznych, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome oraz humusowanie skarp i dna rowu. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie poprzecznicy i deskowanie przestrzeni międzybelkowej, izolację nad drogą,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie betonu ochronnego, zasypkę drenarską oraz wbudowanie warstwy ziemi urodzajnej.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji, montaż wylotów kanalizacyjnych, montaż oświetlenia oraz opraw oświetleniowych, montaż fundamentów i linii kablowej.
29.08.2022 r. do 04.09.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 29.08.2022 r. do 04.09.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu na drodze powiatowej, podbudowę pomocniczą, profilowanie podłoża pod konstrukcję, roboty brukarskie oraz montaż drogowych barier ochronnych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie, deskowanie, betonowanie poprzecznicy oraz montaż konstrukcji nośnej ustroju;
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie betonu ochronnego oraz zasypkę drenarską.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji, kontynuowano prace związane z kanalizacją deszczową, montaż studni wpadowej, montaż oświetlenia na Węźle Olszyna oraz montaż słupów oświetleniowych na Węźle Żary Zachód.
22.08.2022 r. do 28.08.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 22.08.2022 r. do 28.08.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu na drodze powiatowej str. południowa, podbudowę zasadniczą na drodze powiatowej, podbudowę pomocniczą, pobocza z destruktu, humusowanie skarp i dna rowów, humusowanie terenów płaskich oraz zjazdy do zbiorników. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – betonowanie ciosów podłożyskowych, montaż łożysk, deskowanie i zbrojenie ścianki żwirowej, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie betonu ochronnego.

Z pozostałych branż wykonano uzupełnienie zasypki drenażu, kontynuację wykonywania kanalizacji, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż fundamentów oświetleniowych oraz kabla, a także kontynuowano rozbiórkę budynku straży granicznej.
15.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 15.08.2022 r. do 21.08.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu na drodze powiatowej, podbudowę zasadniczą na drodze powiatowej, pobocza z destruktu, humusowanie skarp i dna rowów, humusowanie terenów płaskich oraz zjazdy dla zbiorników. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – betonowanie ciosów podłożyskowych, montaż łożysk, deskowanie i zbrojenie ścianki żwirowej, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie betonu ochronnego.

Z pozostałych branż wykonano uzupełnienie zasypki drenażu, kontynuację wykonywania kanalizacji, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż fundamentów oświetleniowych oraz kabla, a także kontynuowano rozbiórkę budynku straży granicznej.
08.08.2022 r. do 14.08.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 08.08.2022 r. do 14.08.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu na drodze powiatowej, podbudowę zasadniczą na drodze powiatowej, pobocza z destruktu, humusowanie pasa rozdziału, ulepszenia podłoża na pasach technologicznych, nawierzchnię z kruszywa na pasach technologicznych oraz zjazdy do zbiorników. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – betonowanie korpusu i skrzydeł, deskowanie ciosów podłożyskowych, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy oraz zbrojenie ścianki zaplecznej.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – nie wykonywano prac.

Z pozostałych branż wykonano uzupełnienia zasypki drenażu, kontynuację wykonywania kanalizacji, montaż rur osłonowych do przebudowy kolizji oraz kontynuowano rozbiórkę budynku straży granicznej.
01.08.2022 r. do 07.08.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 01.08.2022 r. do 07.08.2022 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie podłoża trasy głównej, rozbiórkę podbudowy drogi powiatowej, umocnienia poboczy, podbudowę pomocniczą trasy głównej, odhumusowanie pasa technologicznego, zjazd do zbiorników oraz ulepszenia podłoża na pasach technologicznych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – deskowanie korpusu, poprzecznic i ścianki zaplecznej oraz zbrojenie poprzecznic.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – nie wykonywano prac.

Z pozostałych branż wykonano uzupełnienia zasypki drenażu oraz kontynuowano rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
25.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 25.07.2022 r. do 31.07.2022 z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę podbudowy na drodze powiatowej, budowę nasypu, profilowanie skarp i poboczy oraz ulepszenia podłoża na pasach technologicznych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – deskowanie korpusu oraz poprzecznic.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – betonowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, segment środkowy oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji teletechnicznej w zakresie Węzła Olszyna, przygotowanie terenu pod narzut kamienny na przepustach, umocnienia wlotów i wylotów z narzutu kamiennego na przepustach, budowę kanalizacji oraz kontynuację rozbiórki budynki Straży Granicznej.
18.07.2022 r. do 24.07.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 18.07.2022 r. do 24.07.2022 z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę podbudowy na drodze powiatowej, rozbiórkę nawierzchni betonowej, profilowanie podłoża na drodze powiatowa oraz humusowanie pasa rozdziału, skarp i dna rowów. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – deskowanie korpusu,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, zbrojenie betonu ochronnego oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji energetycznej, budowę oświetlenia, rury ochronne pod zasilanie oraz rozbiórki budynki Straży Granicznej.
11.07.2022 r. do 17.07.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 11.07.2022 r. do 17.07.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu drogi powiatowej, rozbiórkę podbudowy na trasie głównej, rozbiórkę nawierzchni betonowej, układanie warstwy podbudowy bitumicznej oraz układanie warstwy ścieralnej SMA. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – betonowanie korpusu,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji, przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolizji energetycznych oraz kontynuację rozbiórki budynki Straży Granicznej.
04.07.2022 do 10.07.2022 r.

Wykonawca w tygodniu od 04.07.2022 r. do 10.07.2022 z branży drogowej wykonano m.in. frezowanie nawiwrzchni bitumicznej, budowę nasypu drogi powiatowej, roboty ziemne, usuwanie rozmyć na skarpach rowów oraz przygotowywanie rowów przed humusowaniem, układanie ścidku trójkątnego oraz układanie warstwy ścieralnej SMA. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie korpusu oraz skrzydeł,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę kolizji, montaż kanalizacji deszczowej oraz kontynuacja rozbiórki budynku Straży Granicznej.
27.06.2022 r. do 03.07.2022

Wykonawca w tygodniu od 27.06.2022 r. do 03.07.2022 z branży drogowej wykonano m.in. układanie podbudowy bitumicznej, układanie warstwy wiążącej, układanie warstwy SMA i rozpoczęcie humusowanie pasa rozdziału oraz skarp rowów. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie i deskowanie korpusu oraz skrzydeł,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano wyloty kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolizji energetycznych oraz kontynuowano rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
20.06.2022 r. do 26.06.2022

Wykonawca w tygodniu od 20.06.2022 r. do 26.06.2022 z branży drogowej wykonano m.in. układanie warstwy podbudowy bitumicznej, budowę nasypu, układanie ścieku trójkątnego na łącznicach, podłoże pod pobocza oraz rozbiórkę barier stalowych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie i deskowanie korpusu oraz skrzydeł,
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, zasypka drenarska oraz drenaż za przyczółkowy.

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, wyloty kanalizacyjne, przebudowę kolizji energetycznych, przebudowa wodociągu oraz kontynuowano rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
13.06.2022 r. do 19.06.2022

Wykonawca w tygodniu od 13.06.2022 r. do 19.06.2022 z branży drogowej wykonano m.in. przygotowanie podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej, zabudowy wpustów ściekowych, budowę nasypu, układanie warstwy wiążącej i układanie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na wyjeździe ze stacji Moya. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zasypka fundamentu, zbrojenie korpusu, izolacja na zimno do poziomu terenu oraz zbrojenie i deskowanie korpusu, zbrojenie skrzydeł.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia, zasypka drenarska oraz drenaż za przyczółkowy.

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, przebudowa kolizji, przebudowę kolizji energetycznych oraz kontynuowano rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
06.06.2022 r. do 12.06.2022

Wykonawca w tygodniu od 06.06.2022 r. do 12.06.2022 z branży drogowej wykonano m.in. budowę nasypu, rozbiórkę podbudowy na drodze powiatowej, układanie ścieku trójkątnego, układanie warstwy podbudowy bitumicznej oraz układanie warstwy ścieralnej SMA. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie korpusu, izolację na zimno ścian pionowych fundamentu, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów oraz zasypkę fundamentu.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie zabudowy gzymsowej od strony Wrocławia oraz zasypka drenarska.

Z pozostałych branż wykonano kanał teletechniczny, kanalizację deszczową, budowę oświetlenia oraz rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
30.05.2022 r. do 05.06.2022

Wykonawca w tygodniu od 30.05.2022 r. do 05.06.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę zasadniczą, profilowanie podbudowy pomocniczej, rozbiórkę podbudowy istniejącej drogi powiatowej oraz nasyp pod drogę powiatową. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej, izolacja na zimno powierzchni pionowych ławy fundamentu oraz zbrojenie korpusu.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy gzymsów oraz zasypka drenarska.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – nawierzchnia z asfaltu lanego na powierzchni ustroju;
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika zanikającego oraz nawierzchnia z asfaltu lanego na powierzchni ustroju;
  ◦ WA-7 – nawierzchnia z asfaltu lanego na powierzchni ustroju;
  ◦ WA-8 – nawierzchnia z asfaltu lanego na powierzchni ustroju.

Z pozostałych branż wykonano usuwanie kolizji teletechnicznej, kanał teletechniczny, oświetlenie Węzła Żary Zachód oraz rozbiórkę budynku Straży Granicznej.
23.05.2022 r. do 27.05.2022

Wykonawca w tygodniu od 23.05.2022 r. do 27.05.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę zasadniczą, rozbiórkę podbudowy istniejącej drogi powiatowej, odhumusowanie istniejącego nasypu drogi powiatowej oraz zjazd do zbiornika, kontynuację poszerzenia nasypu, profilowanie podłoża, rozbiórka barier ochronnych oraz i oświetlenia drogowego istniejącej drogi powiatowej oraz przygotowanie podłoża, podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2 – roboty rozbiórkowe;
  ◦ WD-2.1 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsów oraz zasypka drenarska.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika zanikającego;
  ◦ WA-7 – montaż krawężnika zanikającego;

Z pozostałych branż wykonano kontynuację kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego na Trasie Głównej i Węzeł Żary Zachód. Kontynuowano prace związane z rozbiórką budynku A1 (Terminal).
16.05.2022 r. do 22.05.2022

Wykonawca w tygodniu od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 z branży drogowej wykonano m.in. kontynuację poszerzenia nasypu, GWN na poszerzeniu nasypu, ściek betonowego trójkątny, podbudowę pomocniczą, podbudowy zasadniczą oraz podbudowę bitumiczną. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2 – roboty rozbiórkowe;
  ◦ WD-2.1 – próbne obciążenie pali, zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsów oraz drenaż za przyczółkiem.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych;
  ◦ WA-7 – montaż krawężnika oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.

Z pozostałych branżach wykonywano kontynuację kanalizacji deszczowej, kontynuację oświetlenia Węzła Żary Zachód w ciągu DK 12 oraz drenaż na trasie głównej DK 18. Kontynuowano również prace związane z rozbiórką budynku A1 (Terminal).
09.05.2022 r. do 15.05.2022

Wykonawca w tygodniu od 09.05.2022 r. do 15.05.2022 z branży drogowej wykonano m.in. kontynuację poszerzenia nasypu, profilowanie podłoża, rozbiórka barier ochronnych oraz i oświetlenia drogowego istniejącej drogi powiatowej oraz przygotowanie podłoża, podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2 – roboty rozbiórkowe;
  ◦ WD-2.1 – próbne obciążenie pali.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsów.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych;
  ◦ WA-7 – montaż krawężnika oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.

Z pozostałych branż wykonano kontynuację kanalizacji deszczowej, regulację wpustów ściekowych, montaż fundamentów pod lampy oświetleniowe oraz linii kablowej na łącznicy północnej Węzła Olszyna. Kontynuowano prace związane z rozbiórką budynku A1 (Terminal).
02.05.2022 r. do 08.05.2022

Wykonawca w tygodniu od 02.05.2022 r. do 08.05.2022 z branży drogowej wykonano m.in. przygotowanie podłoża, podbudowę pomocniczą, frezowanie istniejącej drogi powiatowej oraz układanie warstwy wiążącej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2 – roboty rozbiórkowe;
  ◦ WD-2.1 – skucie głowic pali oraz prace przygotowawcze do próbnego obciążenia pali.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie zabudowy gzymsów.

Z pozostałych branż wykonano kontynuację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie Węzła Żary Zachód. Rozpoczęto prace związane z rozbiórką budynku A1 (Terminal).
25.04.2022 r. do 01.05.2022

Wykonawca w tygodniu od 25.04.2022 r. do 01.05.2022 z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia nasypu, podłoża pod konstrukcje, kruszenie rozebranej nawierzchni oraz elementów betonowych, roboty przygotowawcze do wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu oraz wykonywanie warstwy podbudowy.Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – zabezpieczenia z grodzic stalowych na podporze, wykop pod podporą w osi oraz beton podkładowy pod posadowienie ławy w osi.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-WA-6 – demontaż grodzic stalowych;
  ◦ WA-7 – demontaż grodzic stalowych.
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolację z papy termozgrzewalnej oraz zbrojenie zabudowy gzymsowej.

Z pozostałych branż wykonano kontynuację kanalizacji deszczowej oraz montaż fundamentów oraz linii kablowej oświetlenia Węzła Żary Zachód.
18.04.2022 r. do 24.04.2022

Wykonawca w tygodniu od 18.04.2022 r. do 24.04.2022 z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia nasypu, odtwarzanie podłoża po rozbiórce stóp fundamentowych, odhumusowanie pod drogę technologiczną, układanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na rondzie tymczasowym, rozbiórka barier stalowych oraz podbudowę pomocniczą oraz podbudowę zasadniczą na Węźle Żary. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – roboty palowe, zabezpieczenia z grodzic stalowych na podporze oraz wykop pod podporą;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – demontaż grodzic stalowych w pasie rozdziału;
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika oraz zbrojenie kap chodnikowych;
  ◦ WA-7 – montaż krawężnika oraz zbrojenie kap chodnikowych;
  ◦ WA-8 – demontaż grodzic stalowych w pasie rozdziału.

Z pozostałych branż wykonano montaż studni, kontynuowano kanalizację deszczową oraz prace związane z wykonaniem oświetlenia Węzła Żary.
11.04.2022 r. do 17.04.2022

Wykonawca w tygodniu od 11.04.2022 r. do 17.04.2022 z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia nasypu, nasyp pod drogę technologiczną, rondo tymczasowego, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni betonowej oraz układanie warstwy podbudowy bitumicznej i wiążącej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – roboty palowe;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika i desek gzymsowych, montaż kotew zabudowy oraz zbrojenie kap chodnikowych;
  ◦ WA-7 – montaż krawężnika i desek gzymsowych oraz montaż kotew zabudowy.

Z pozostałych branż wykonano montaż studni, kontynuowano kanalizację deszczową oraz prace związane z wykonaniem oświetlenia Węzła Żary.
04.04.2022 r. do 10.04.2022

Wykonawca w tygodniu od 04.04.2022 r. do 10.04.2022 z branży drogowej wykonano m.in. frezowanie podbudowy stabilizowanej cementem, rozbiórkę, kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórkę kostki betonowej, zagęszczanie podłoża oraz układanie podbudowy pomocniczej, odhumusowanie pasa rozdziału oraz skarpy oraz odhumusowanie pod drogę technologiczną. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – roboty palowe;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – montaż krawężnika i desek gzymsowych, montaż kotew zabudowy oraz zbrojenie kap chodnikowych;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, montaż kotew zabudowy oraz zbrojenie kap chodnikowych;
  ◦ WA-8 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.28.03.2022 r. do 03.04.2022

Wykonawca w tygodniu od 28.03.2022 r. do 03.04.2022 z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie podłoża pod poszerzenie nasypu, rozbiórkę kostki betonowej i krawężników, odhumusowanie skarpy nasypu, przygotowanie podłoża, dokończenie ścieku wraz z obudową wpustów oraz prace ziemne. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolację z papy termozgrzewalnej na powierzchni płyty ustrojów;
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – przygotowanie platform pod roboty palowe;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – izolacja z papy termozgrzewalnej na powierzchni płyty ustrojów oraz płyty przejściowe;
  ◦ WA-7 – izolację z papy termozgrzewalnej na powierzchni płyty ustrojów, zasypka inżynierska oraz beton podkładowy pod płyty przejściowe;
  ◦ WA-8 – zbrojenie kap.21.03.2022 r. do 27.03.2022

Wykonawca w tygodniu od 21.03.2022 r. do 27.03.2022 z branży drogowej wykonano m.in. odhumusowanie, rozbiórkę barier ochronnych, frezowanie jezdni południowej, rozbiórkę kostki betonowej, przygotowanie drogi technologicznej, frezowanie przejazdów awaryjnych oraz podbudowę zasadniczej. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolację grubą ustroju;
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – platformę pod palownice;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – betonowanie kap chodnikowych;
  ◦ WA-6 – izolację gruba ustroju, beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie płyt przejściowych;
  ◦ WA-7 – izolację grubą ustroju oraz zasypka inżynierska.

Z pozostałych branż wykonano układanie rurociągu oraz montaż armatury, prace porządkowe po wykonaniu wodociągu oraz kopanie rowu melioracyjnego.
14.03.2022 r. do 20.03.2022

Wykonawca w tygodniu od 14.03.2022 r. do 20.03.2022 z branży drogowej wykonano m.in. odhumusowanie, oczyszczanie rowów, przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, drenaż, ściek oraz wybrukowano ścieku o zmiennej niwelecie. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – przygotowanie powierzchni płyty ustrojów pod izolacje z papy termozgrzewalnej;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-7 – zasypka inżynierska.

Z pozostałych branż wykonano przebudowę wodociągu na Węźle Olszyna.
07.03.2022 r. do 13.03.2022

Wykonawca w tygodniu od 07.03.2022 r. do 13.03.2022 z branży drogowej wykonano m.in. odhumusowanie pod poszerzenie nasypu, odhumusowanie pod nasyp drogowy przy wiadukcie, podbudowę zasadniczą, wymianę gruntu, drenaż oraz roboty brukarskie. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na wiadukcie nad drogą:
  ◦ WD-2.1 – odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne i platformy;
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – demontaż deskowania podparcia ustoju, śrutowanie ustoju oraz oczyszczenie terenu przy podporze;
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-7 – śrutowanie ustoju.28.02.2022 r. do 06.03.2022

Wykonawca w tygodniu od 28.02.2022 r. do 06.03.2022 z branży drogowej wykonano m.in. podbudowę zasadniczą z kruszywa, podbudowę pomocniczą, odhumusowanie pod pas technologiczny, kontynuację wymiany gruntu oraz odhumusowanie przy zbiorniku. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściu dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolacja na zimno ścian korpusów od strony nasypu wraz ze skrzydłami.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-6 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-7 – zasypka inżynierska;21.02.2022 r. do 27.02.2022

Wykonawca w tygodniu od 21.02.2022 r. do 27.02.2022 z branży drogowej wykonano m.in. przygotowanie podłoża pod konstrukcję na całej łącznicy Ł2 węzeł Olszyna, wykonanie podbudowy pomocniczej na całej łącznicy Węzeł Olszyna, odhumusowanie pod nasyp, przygotowanie podłoża pod konstrukcje, montaż wylotów drenarskich oraz wykonywanie zabudowy wpustów ściekowych. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – kapy chodnikowe – montaż kotew pod zabudowę i zbrojenia;
  ◦ WA-6 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-7 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-8 – kapy chodnikowe – montaż kotew pod zabudowę i zbrojenia.

Kontynuowano wykonywanie regulacji wpustów kanalizacji deszczowej.
14.02.2022 r. do 20.02.2022

Wykonawca w tygodniu od 14.02.2022 r. do 20.02.2022 z branży drogowej wykonano m.in. prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze, przygotowanie podłoża pod konstrukcję oraz zabezpieczenie podbudową pomocniczą, rowy, podłoża pod drogę technologiczną oraz podłoża pod pobocza oraz zasypkę drenażu. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – kapy chodnikowe;
  ◦ WA-6 – zasypka inżynierska;
  ◦ WA-8 – kapy chodnikowe.07.02.2022 r. do 13.02.2022

Wykonawca w tygodniu od 07.02.2022 r. do 13.02.2022 z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórki na Węźle Olszyna Południe, pas technologiczny, podłoże pod pobocza, rowy oraz podbudowy pomocniczej w ramach zabezpieczenia podłoża. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek nadłożyskowych w osi podpór.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – kapy chodnikowe – montaż krawężnika, desek gzymsowych, kotew pod zabudowę i zbrojenia;
  ◦ WA-8 – kapy chodnikowe – montaż krawężnika, desek gzymsowych, kotew pod zabudowę i zbrojenia.

Kontynuowano wykonywanie regulację wpustów kanalizacji deszczowej, montaż piaskowników oraz montaż zasuwy.
31.01.2022 r. do 06.02.2022

Wykonawca w tygodniu od 31.01.2022 r. do 06.02.2022 z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe przy Węźle Olszyna, drogi technologiczne, odhumusowanie pod drogę technologiczną oraz odhumusowanie zbiornika ZE-2. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych w osi podpór.
 • Na wiadukcie nad autostradą:
  ◦ WA-5 – kapy chodnikowe – montaż desek gzymsowych;
  ◦ WA-8 – kapy chodnikowe – montaż desek gzymsowych.24.01.2022 do 30.01.2022

Wykonawca w tygodniu od 24.01.2022 do 30.01.2022 z branży drogowej wykonano m.in. roboty rozbiórkowe/przygotowawcze na Węźle Olszyna, podłoże pod pobocze, kopanie rowów, kontynuowanie wymiany gruntu oraz odhumusownie pod drogę technologiczną. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie ścianek zaplecznych.17.01.2022 do 21.01.2022

Wykonawca w tygodniu od 17.01.2022 do 21.01.2022 z branży drogowej wykonano m.in. roboty rozbiórkowe/przygotowawcze na Węźle Olszyna, podłoże pod pobocze, drogi technologiczne, kopanie rowów, kontynuowanie wymiany gruntu oraz montaż drenażu. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych oraz zbrojenie ścianek zaplecznych.

Z innych branż wykonano budowę kanalizacji oraz kontynuowano wykonanie kanału technologicznego.
10.01.2022 do 16.01.2022

Wykonawca w tygodniu od 10.01.2022 do 16.01.2022 z branży drogowej wykonano m.in. odhumusowanie trasy łącznic na Węźle Olszyna, rozbiórkę elementów betonowych drogi na Węźle Olszyna, pas technologiczny, podłoże pod pobocza oraz prace porządkowe. Z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych.

Z innych branż wykonano budowę kanalizacji oraz kontynuowano wykonanie kanału technologicznego.
03.01.2022 do 09.01.2022

Wykonawca w tygodniu od 03.01.2022 do 09.01.2022 z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych.27.12.2021 do 02.01.2022

Wykonawca w tygodniu od 27.12.2021 do 02.01.2022 z branży mostowej na obiekcie wykonano m. in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych.20.12.2021 do 26.12.2021

Wykonawca w tygodniu od 20.12.2021 do 26.12.2021 z branży drogowej wykonał prace porządkowe oraz zabezpieczenie placu budowy przed okresem zimowym, podłoża pod pobocza, drogi technologiczne i rowy. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych.

Z pozostałych branż wykonano prace przy zbiorniku, prace drenarskie oraz budowę kanalizacji.
13.12.2021 do 19.12.2021

Wykonawca w tygodniu od 13.12.2021 do 19.12.2021 z branży drogowej wykonał rów przy węźle Żary Zachód, poszerzenie nasypu przy węźle Żary Zachód, podłoża pod pobocze, uciąglenie dojścia do obiektu oraz porządkowanie terenu po wycince. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego, zbrojenie ścianek zaplecznych oraz montaż belek ustroju nośnego skrajnego od strony Wrocławia.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – drenaż;

Z pozostałych branż wykonano prace przy zbiorniku, prace drenarskie, budowę kanału technologicznego oraz przewierty sterowane.
06.12.2021 do 12.12.2021

Wykonawca w tygodniu od 06.12.2021 do 12.12.2021 z branży drogowej wykonał rów przy węźle Żary Zachód, poszerzenie nasypu przy węźle Żary Zachód, przygotowanie podłoża pod konstrukcję, wymiana gruntu, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, podłoże pod pobocze oraz montaż prefabrykatów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju nośnego oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – zasypka pod drenaż;

Z pozostałych branż wykonano prace przy zbiorniku, prace drenarskie oraz budowę kanału technologicznego.
29.11.2021 do 05.12.2021

Wykonawca w tygodniu od 29.11.2021 do 05.12.2021 z branży drogowej wykonał kopanie rowów docelowych, przygotowanie podłoża pod drogi technologiczne, budowę nasypu między obiektami, budowę nasypu wraz z kopaniem rowu na łącznicy Węzła Żary Zachód, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego trójkątnego, prace brukarskie przy wykończeniu wpustów, prowadzenie robót ziemnych jezdnia południowa, przygotowanie podbudowy pomocniczej oraz kruszenie rozebranej nawierzchni betonowej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – zasypka pod drenaż;

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, prace przy zbiorniku, drenaż, prace ziemne na przepuście, budowa przepustu pod zjazdem na stację MOYA, faszynowanie rowu oraz kanał teletechniczny.
22.11.2021 do 28.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 22.11.2021 do 28.11.2021 z branży drogowej wykonał podłoże pod pobocza, kopanie rowów, podłoże pod drogę technologiczną, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego, prace brukarskie przy wykończeniu studni, układanie warstwy wiążącej, zabezpieczenie podbudowy pomocniczej oraz przewożenie humusu. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie, zbrojenie i betonowanie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zasypka;

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, drenaż, faszynowanie rowu oraz kanał technologiczny.
15.11.2021 do 21.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 15.11.2021 do 21.11.2021 z branży drogowej wykonał budowę nasypu, podłoże pod pobocza, kopanie rowów, kontynuację wykonania drogi technologicznej, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego, zabezpieczenie podbudowy pomocniczej oraz kontynuację prac związanych z wycinką drzew i krzewów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic oraz deskowanie i zbrojenie skrzydła.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;

Z pozostałych branż wykonano kanalizację deszczową, drenaż, faszynowanie rowu oraz kanał technologiczny.
08.11.2021 do 14.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 08.11.2021 do 14.11.2021 z branży drogowej wykonał podłoża pod pobocza oraz rowy, drogi technologicznej, prace brukarskie przy układaniu ścieku prefabrykowanego, układanie podbudowy oraz układanie warstwy wiążącej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic oraz deskowanie i zbrojenie skrzydła
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – izolacja z papy termozgrzewalnej;
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – izolacja z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano zasypkę drenażu, faszynowanie rowu oraz prace związane z kanałem technologicznym.
01.11.2021 do 07.11.2021

Wykonawca w tygodniu od 01.11.2021 do 07.11.2021 z branży drogowej wykonał wycinkę drzew i krzewów na Węźle Olszyna, podłoże pod pobocza oraz wykonanie rowów, kopanie rowów, drogi technologicznej, przygotowanie podłoża pod ściek o zmiennej niwelecie, układanie ścieku, wymianę podłoża pod konstrukcję, odhumusowanie Węzeł Żary Zachód oraz prace porządkowe Węzeł Żary Zachód. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – deskowanie i zbrojenie poprzecznic.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie podłoża pod papę termozgrzewalną;
  ◦ WA-6 – zasypka;
  ◦ WA-7 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – izolacja z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano prace drenarskie, zasypka drenażu, faszynowanie rowu oraz montaż wylotów przykanalików.
25.10.2021 do 30.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 25.10.2021 do 30.10.2021 z branży drogowej wykonał rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoże pod pobocza oraz układanie ścieku. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – poprzecznice oraz montaż łożysk.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – roboty przygotowawcze do izolacji z papy termozgrzewalnej;
  ◦ WA-6 – drenaż zaprzyczółkowy oraz zasypka;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego;
  ◦ WA-8 – roboty przygotowawcze do izolacji z papy termozgrzewalnej.

Z pozostałych branż wykonano drenaż oraz regulację wpustów kanalizacji deszczowej.
18.10.2021 do 24.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 18.10.2021 do 24.10.2021 z branży drogowej wykonał wbudowywanie podbudowy pomocniczej, rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej, rozkucie istniejącej konstrukcji betonowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję, wykonywanie robót ziemnych na poszerzeniu nasypu, wykonanie na poszerzenia nasypu, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoże pod pobocza, układanie ścieku trójkątnego oraz rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – poprzecznice – podpora w osi P1 i P3 oraz demontaż grodzic stalowych – podpora w osi P2.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – betonowanie płyt przejściowych;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego;

Z pozostałych branż wykonano drenaż, roboty wykończeniowe przy wpustach oraz montaż kratek ściekowych.
11.10.2021 do 17.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 11.10.2021 do 17.10.2021 z branży drogowej wykonał profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, poszerzenia nasypu oraz GWN, kopanie rowów, roboty ziemne w pasie technologicznym, podłoża pod pobocza, budowę nasypu, układanie ścieku trójkątnego, drenaż oraz prace przy zbiorniku ZE-5. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – betonowanie słupów filara oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka przyczółków, beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie płyt przejściowych;
  ◦ WA-6 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego;
  ◦ WA-8 – betonowanie płyt przejściowych.

Z branży teletechnicznej wykonano budowę kanału technologicznego oraz posadowienie studni teletechnicznych.
04.10.2021 do 10.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 04.10.2021 do 10.10.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, roboty ziemne na pasie technologicznym, układanie warstwy wiążącej, układanie ścieku trójkątnego, drenaż oraz układanie geokraty. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu, betonowanie słupów filara, zbrojenie i deskowanie i betonowanie skrzydła oraz ciosy podłożyskowe na podporze.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – izolacja ścian i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-8 – beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych.

Z branży teletechnicznej wykonano budowę kanału technologicznego oraz posadowienie studni teletechnicznych.
27.09.2021 do 03.10.2021

Wykonawca w tygodniu od 27.09.2021do 03.10.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowę pomocniczą, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, podłoże pod pobocze, przygotowanie podłoża pod pas technologiczny oraz odhumusowanie pasa technologicznego. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – betonowanie ścian korpusu, rozpoczęcie montażu deskowania oraz zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż drenażu i zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – betonowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.20.09.2021 do 26.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 20.09.2021 do 26.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, przygotowanie podłoża, budowanie nasypu, kopanie rowów docelowych, wykonywanie podłoża pod pobocze, przygotowanie podłoża pod pas techniczny, układanie podbudowy, odcinek próbny z warstwy wiążącej oraz drenaż. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu, betonowanie korpusu oraz segment skrajny od strony Wrocławia ;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż drenażu; zasypka przyczółków;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.

Z innych branż wykonano odmulenie oraz umocnienie rowu.
13.09.2021 do 19.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 13.09.2021 do 19.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podłoża, kopanie rowu, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, wykonywanie podłoża pod pobocze, wbudowywanie nasypu, przygotowanie rowów, naprawa przepustu, układanie ścieku, wykonywanie podbudowy bitumicznej oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – montaż folii kubełkowej na ścianach ustroju i skrzydeł od strony nasypu;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;
  ◦ WA-8 – zasypka przyczółków.

Z innych branż wykonano regulację oraz montaż wpustu.
06.09.2021 do 10.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 06.09.2021 do 10.09.2021 z branży drogowej wykonał przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, układanie podbudowy bitumicznej, kopanie rowu, wbudowywanie nasypu, układanie ścieku, przykanalika drenarskiego oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – zbrojenie i deskowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydeł;
  ◦ WA-6 – betonowanie ustroju ramowego;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła P1;
  ◦ WA-8 – montaż taśm dylatacyjnych na styku z istniejącym obiektem, montaż folii kubełkowej na ścianach ustroju ramowego i skrzydeł od strony nasypu;

Z innych branż wykonano naprawa przepustu oraz montaż wpustu.
30.08.2021 do 05.09.2021

Wykonawca w tygodniu od 30.08.2021 do 05.09.2021 z branży drogowej wykonał wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy pomocniczej, wbudowywanie podbudowy zasadniczej, kopanie rowu oraz układanie podbudowy bitumicznej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano prace wykończeniowe na zbiorniku ZE-10 oraz kontynuowano przebudowę kolizji SN.
23.08.2021 do 27.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 23.08.2021 do 27.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, wbudowywanie pierwszej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa, ułożenie podbudowy bitumicznej, przygotowanie podłoża oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano prace wykończeniowe na zbiorniku ZE-10 oraz kontynuowano przebudowę kolizji SN.
16.08.2021 do 22.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 16.08.2021 do 22.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, wymiana gruntu, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy zasadniczej oraz dostawę kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie;

Z innych branż wykonano dociążanie zbiornika oraz montaż studni kanalizacji deszczowej.
09.08.2021 do 13.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 09.08.2021 do 13.08.2021 z branży drogowej wykonał podbudowę pomocniczą, przygotowanie podłoża, wbudowywanie podbudowy zasadniczej oraz dostawę kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – deskowanie i zbrojenie ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych SN oraz montaż wpustów deszczowych.
02.08.2021 do 07.08.2021

Wykonawca w tygodniu od 02.08.2021 do 07.08.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, profilowanie podbudowy pomocniczej, rozbiórka starej nawierzchni betonowej, przygotowanie podłoża oraz rozbiórka kostki granitowej na starej łącznicy przy Węźle Żary Zachód. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie, zbrojenie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – –betonowanie ustroju obiektu;
  ◦ WA-6 – zbrojenie i deskowanie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych, montaż wpustów deszczowych oraz regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji deszczowej.
26.07.2021 do 31.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 26.07.2021 do 31.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawa pospółki na plac składowy, podbudowa i profilowanie pomocnicze, wymiana gruntu, odhumusowanie pasa rozdziału oraz kopanie rowów. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu;
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie i deskowanie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – deskowanie ramy obiektu;
  ◦ WA-7 – montaż belek;

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz budowa przykanalików i drenów.
19.07.2021 do 25.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 19.07.2021 do 25.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawa pospółki z kopalni Przewóz na plac składowy przy stacji Moya, przygotowanie podłoża, podbudowa pomocnicza, wymiana gruntu, odhumusowanie pasa rozdziału, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, wykonywanie rowów odwadniających oraz odhumusowanie drogi technologicznej. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – betonowanie korpusu segment skrajny, deskowanie oraz zbrojenie korpusu segment skrajny.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie oraz zbrojenie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – zbrojenie ścian ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – betonowanie ramy obiektu.

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz wymianę i uszczelnienie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz budowa przykanalików.
12.07.2021 do 16.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 12.07.2021 do 16.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, przygotowanie podłoża, wymianę gruntu, budowę nasypu na obiekcie oraz kopanie rowów odwodnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypkę fundamentów, zbrojenia słupów, zbrojenie korpusów oraz deskowanie korpusu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie konstrukcji;
  ◦ WA-6 – zbrojenie ścian ramy obiektu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia ramy obiektu.

Z innych branż wykonano likwidację kolizji energetycznych oraz wymiana i uszczelnienie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.
5.07.2021 do 11.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 05.07.2021 do 11.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, demontaż paneli przeciwolśnieniowych, przygotowanie podłoża i wymian do odbioru, kopanie rowów odwodnieniowych w celu zabezpieczenia prac ziemnych oraz rozbiórkę nawierzchni betonowej między obiektami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zasypkę fundamentów, zbrojenia słupów, zbrojenie korpusów oraz deskowanie ściany korpusu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie korpusów;
  ◦ WA-7 – usunięcie grodzic stalowych wzdłuż DW 294 oraz rozbiórka deskowania;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia ramy obiektu.28.06.2021 do 02.07.2021

Wykonawca w tygodniu od 28.06.2021 do 02.07.2021 z branży drogowej wykonał dostawę kruszywa, dostawę pospółki oraz demontaż paneli przeciwolśnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – izolacja cienka fundamentów, zasypka fundamentów oraz rozpoczęcie zbrojenia korpusu wraz z rozpoczęciem deskowania.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – kontynuacja zbrojenia korpusów oraz rozpoczęcie deskowania;
  ◦ WA-7 – deskowanie oraz betonowanie korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania ramy obiektu.14.06.2021 do 18.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 14.06.2021 do 18.06.2021 z branży drogowej wykonał kruszenie nawierzchni betonowej na Węźle Olszyna oraz demontaż paneli przeciwolśnieniowych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie ław fundamentowych.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – deskowanie i betonowanie korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja montażu deskowania ramy obiektu.07.06.2021 do 11.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 07.06.2021 do 11.06.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, odhumusowanie dróg technologicznych, wykonywanie podbudowy z mieszanki, zgrzewanie geomembrany na zbiorniku, dostawę kruszywa, kruszenie nawierzchni betonowej oraz rozbiórkę nawierzchni betonowej. Wykonał również wykonywanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych oraz zbrojenie korpusów skrajnych.31.05.2021 do 04.06.2021

Wykonawca w tygodniu od 31.05.2021 do 04.06.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, dostawę kruszywa, wykonanie pierwszej warstwy podbudowy oraz roboty rozbiórkowe z kruszeniem nawierzchni betonowej. Z kanalizacji sanitarnej wykonano studzienki kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozkucie i oczyszczenie głowic pali, zbrojenie ław fundamentu oraz zasypka fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie ścian ustroju ramowego;
  ◦ WA-6 – izolację ścian płyty fundamentu oraz zasypkę fundamentów;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.24.05.2021 do 30.05.2021

Wykonawca w tygodniu od 24.05.2021 do 30.05.2021 z branży drogowej wykonał roboty ziemne na obiekcie, dostawę kruszywa, odhumusowanie, wymianę gruntów oraz przygotowanie podłoża. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozkucie i oczyszczenie głowic, rozpoczęcie zbrojenia ław fundamentu oraz beton podkładowy pod ławę fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zbrojenie ścian ustroju ramowego;
  ◦ WA-6 – izolację ścian płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu i otwarcie deskowania;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.17.05.2021 do 23.05.2021

W tygodniu od 17.05.2021 do 23.05.2021 z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – wbicie grodzic stalowych zabezpieczających wykop od strony czynnej jezdni, beton podkładowy pod ławę, izolacja lekka fundamentu, wykop pod ławę fundamentu oraz zasypka fundamentu.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – zbrojenie płyty fundamentu oraz betonowanie płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – montaż zbrojenia korpusu;
  ◦ WA-8 – kontynuacja deskowania ramy.10.05.2021 do 16.05.2021

W tygodniu od 10.05.2021 do 16.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, podbudowę z kruszywa, wykonywanie zbiorników oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – próbne obciążenie – statyczne, wbicie grodzic stalowych zabezpieczających wykop od strony czynnej jezdni, przygotowanie powierzchni ław do izolacji i izolację oraz beton ławy środkowej.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zasypka ław fundamentowych;
  ◦ WA-6 – zbrojenie płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie korpusu;
  ◦ WA-8 – zbrojenia i deskowanie ramy.03.05.2021 do 09.05.2021

W tygodniu od 03.05.2021 do 09.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, przygotowanie podbudowy z kruszywa, wykonywanie zbiorników, odhumusowanie pod zbiorniki oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie i betonowanie ławy oraz wbijanie grodzic stalowych zabezpieczających.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie powierzchni ław fundamentu do izolacji oraz izolacja;
  ◦ WA-6 – beton podkładowy pod płytę fundamentu oraz rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentu;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław oraz zasypka fundamentu;
  ◦ WA-8 – rozpoczęcie zbrojenia i deskowanie ramy.26.04.2021 do 02.05.2021

W tygodniu od 26.04.2021 do 02.05.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, przygotowanie podbudowy z kruszywa, wykonywanie zbiorników, odhumusowanie pod zbiorniki oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – deskowanie i betonowanie skrajnych ław.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – deskowanie i betonowanie ław fundamentu;
  ◦ WA-6 – przygotowanie podłoża pod posadowienie;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław oraz zasypka fundamentu;
  ◦ WA-8 – betonowanie płyty fundamentu ramy.19.04.2021 do 25.04.2021

W tygodniu od 19.04.2021 do 25.04.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, nasyp między obiektami oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, zbrojenie fundamentu oraz rozpoczęcie deskowania ławy.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie zbrojenia ław;
  ◦ WA-6 – wykonanie poduszki żwirowej - przygotowanie podłoża pod beton podkładowy;
  ◦ WA-7 – izolacja cienka ław;
  ◦ WA-8 – zbrojenie i deskowanie fundamentu ramy.12.04.2021 do 18.04.2021

W tygodniu od 12.04.2021 do 18.04.2021 z branży drogowej wykonano m.in. roboty ziemnie przy obiekcie, przygotowano podłoża, nasyp między obiektami, dostawa kruszywa oraz przygotowano podbudowę z przekruszu betonowego. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, próbne obciążenie pali, próbne obciążenie statyczne oraz dostawę stali zbrojeniowej fundamentu i rozpoczęcie zbrojenia ław.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – próbne obciążenie pali;
  ◦ WA-7 – zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych;
  ◦ WA-8 – zbrojenie fundamentu ramy.05.04.2021 do 11.04.2021

W tygodniu od 05.04.2021 do 11.04.2021 z branży drogowej wykonano nasypy między obiektami, transport kruszywa, przygotowanie podłoża pod podbudowę, przygotowanie podbudowy oraz przygotowanie podłoża pod nasyp. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – rozpoczęcie wykopu;
  ◦ WA-7 – zbrojenie ławy;
  ◦ WA-8 – zbrojenie fundamentu ramy.29.03.2021 do 04.04.2021

W tygodniu od 29.03.2021 do 04.04.2021 z branży drogowej wykonano podbudowę z przekruszu betonowego, budowę nasypu, profilowanie podłoża, wykop na zbiornikach ZE-7 i ZE-9 oraz transport kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – rozpoczęcie palowania w osi oraz skucie głowic pali w osi.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie skuwania głowic.22.03.2021 do 28.03.2021

W tygodniu od 22.03.2021 do 28.03.2021 z branży drogowej wykonano nasyp między obiektami, odhumusowanie terenu pod zbiornik, odhumusowanie pod pas technologiczny oraz dostawa kruszywa. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – zakończenie palowania oraz wykonanie wykopu do poziomu betonu podkładowego.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy;
  ◦ WA-7 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy.15.03.2021 do 21.03.2021

W tygodniu od 15.03.2021 do 21.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie nawierzchni betonowej, dostawa kruszywa oraz odhumusowanie pod zbiorniki. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowania w osi podpory.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy,
  ◦ WA-8 – przygotowanie wykopu oraz beton podkładowy.08.03.2021 do 14.03.2021

W tygodniu od 08.03.2021 do 14.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya, wycinka zadrzewień oraz rozpoczęcie robót ziemnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowania w osi podpory.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-6 – przygotowanie platform roboczych,
  ◦ WA-7 – przygotowanie platform roboczych, wstępne obniżenie wykopu, zakończenie prac rozbiórkowych i prac związanych z rozbiórką nasypu.01.03.2021 do 07.03.2021

W tygodniu od 01.03.2021 do 07.03.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya oraz rozpoczęcie robót ziemnych. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie w osi podpory oraz wykonanie platformy w osi.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – zakończenie prac palowych,
  ◦ WA-6 – prace porządkowe,
  ◦ WA-7 – rozbiórka oraz prace porządkowe.22.02.2021 do 28.02.2021

W tygodniu od 22.02.2021 do 28.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji, transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya oraz Odhumusowanie terenu pod najścia dla zwierząt. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – palowanie, zakończenie prac związanych z platformą oraz wykonanie platformy.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-5 – rozpoczęcie prac palowych,
  ◦ WA-6 – prace porządkowe,
  ◦ WA-7 – rozbiórka.15.02.2021 do 21.02.2021

W tygodniu od 15.02.2021 do 21.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji oraz transport kruszywa na podbudowę na plac składowy przy stacji Moya. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na przejściach dla dużych zwierząt:
  ◦ PZ-2a – wzmocnienie palowania w osi podpory oraz wzmocnienie prac przy platformie.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ WA-7 – wznowienie prac rozbiórkowych.08.02.2021 do 14.02.2021

W tygodniu od 08.02.2021 do 14.02.2021 z branży drogowej kontynuowano przekruszenie rozebranej nawierzchni betonowej do frakcji. Roboty mostowe zostały wstrzymane z powodu dużych mrozów.
01.02.2021 do 07.02.2021

W tygodniu od 01.02.2021 do 07.02.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej, kontynuowano zabezpieczenie korpusu drogowego po rozbiórce nawierzchni i transport kruszywa na podbudowę zasadniczą. Z branży mostowej wykonano rozbiórkę obiektu WA–7 oraz na obiekcie PZ-2a przystąpiono do robót palowych.
25.01.2021 do 29.01.2021

W tygodniu od 25.01.2021 do 29.01.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej, z branży mostowej rozbiórkę obiektu WA – 7 oraz bieżący monitoring środowiskowy.
18.01.2021 do 24.01.2021

W tygodniu od 18.01.2021 do 24.01.2021 wykonano z branży drogowej kruszenie nawierzchni betonowej oraz z branży mostowej rozbiórkę obiektu WA – 7.
11.01.2021 do 17.01.2021

W tygodniu od 11.01.2021 do 17.01.2021 z branży drogowej wykonano kruszenie nawierzchni betonowej, kruszenie rozebranej nawierzchni Plac MOYA oraz rozbiórka nawierzchni betonowej, zabezpieczanie terenu po rozbiórce płyt betonowych przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Z prac melioracyjnych kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1 wykonanie ogrodzenia. Z branży zieleni kontynuowano wycinkę drzew w pasie drogowym.
04.01.2021 do 10.01.2021

W tygodniu od 04.01.2021 do 10.01.2021 z branży drogowej wykonano kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórkę nawierzchni oraz kruszenie rozebranej nawierzchni Plan MOYA. Z branży zieleni kontynuowano wycinkę drzew w pasie drogowym. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:

 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – roboty przygotowawcze do robót palowych;
  ◦ Nr 6 – zakończenie rozbiórki obiektu.28.12.2020 do 03.01.2021

W tygodniu od 28.12.2020 do 03.01.2021 z branży drogowej wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej. Z robót branżowych zakończono montaż słupów oświetleniowych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna oraz kontynuowano roboty na zbiorniku ZE-1. Kontynuacja wycinki drzew przy obiektach inżynierskich.
21.12.2020 do 27.12.2020

W tygodniu od 21.12.2020 do 27.12.2020 z branży drogowej wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej. Z robót branżowych zakończono montaż słupów oświetleniowych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna oraz kontynuowano roboty na zbiorniku ZE-1.
14.12.2020 do 20.12.2020

W tygodniu od 14.12.2020 do 20.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej oraz wykopy. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Przejścia dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – przygotowanie wjazdu na stronę południową.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – wykonanie platformy dla palownicy; zakończenie prac ziemnych;
  ◦ Nr 6 – rozpoczęcie rozbiórki nasypu;
  ◦ Nr 7 – prace porządkowe.

Z branż wykonano m.in.: kontynuacja robót elektrycznych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1, układanie korytek ściekowych oraz kontynuacja wycinki drzew na zbiornikach ZE-3 - ZE-10.
07.12.2020 do 13.12.2020

W tygodniu od 07.12.2020 do 13.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej, roboty ziemne oraz wykopy. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Przejścia dla dużych zwierząt:
  ◦ Nr 2a – przygotowanie wjazdu na stronę południową.
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – wykonanie platformy dla palownicy; zakończenie prac ziemnych;
  ◦ Nr 6 – rozpoczęcie rozbiórki nasypu;
  ◦ Nr 7 – prace porządkowe.

Z branż wykonano m.in.: kontynuacja robót elektrycznych na węźle Olszyna, Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, kontynuacja robót na zbiorniku ZE-1, układanie płyt JOMB na podbudowie z betonu, układanie korytek ściekowych, układanie geomembrany komórkowej z zahumusowaniem w rowie oraz kontynuacja wycinki drzew na zbiornikach ZE-3 - ZE-10.
30.11.2020 do 06.12.2020

W tygodniu od 30.11.2020 do 06.12.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: kruszenie nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni betonowej oraz roboty ziemne. Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 5 – przygotowanie zjazdu z nasypu, usunięcie rozebranego obiektu;
  ◦ Nr 6 – rozbiórka nasypu do poziomu fundamentów;
  ◦ Nr 8 – zakończenie prac związanych z rozbiórką nasypu.

Z branż wykonano m.in.: kopanie pod kable oświetleniowe Węzeł Olszyna łącznica Południowa i Północna, układanie geokraty z zahumusowaniem
zbiornika ZE-1, układanie płyt na podbudowie z betonu oraz układanie geomembrany komórkowej.
23.11.2020 do 29.11.2020

W tygodniu od 23.11.2020 do 29.11.2020 z branży drogowej wykonano m.in.: odhumusowanie, rozbiórkę nawierzchni oraz kruszenie nawierzchni betonowej.
Z branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonano m.in.:
 • Na wiaduktach w ciągu autostrady:
  ◦ Nr 7 – montaż ramy na ścianie szczelnej;
  ◦ Nr 6 – przygotowane do rozbiórki;
  ◦ Nr 8 – przygotowanie do rozbiórki nasypu pod fundament.

Z branż wykonano m.in.: układanie geokraty z humusowaniem zbiornika ZE-1 oraz usuwanie drzew ze zbiorników.
24.04.2020 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą - firmą PORR S.A.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód. Umowa o wartości ponad 185 mln zł została podpisana z firmą PORR S.A.

Zakres inwestycji
Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule “Projektuj i buduj”.

Termin realizacji zadania
Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy (17 miesięcy – okres projektowania (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację robót) i 19 miesięcy – okres realizacji robót budowlanych). Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37375/Kolejna-umowa-na-przebudowe-A18-zostala-podpisana