Galeria - Wybór kategorii

Styczeń 2022 - ⇅

Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 5+750
Obiekt WA-8 - zaawansowanie prac
Obiekt WA-5 - zaawansowanie prac
Zaawansowanie robót drogowych zabezpieczenie podbudowy pomocniczej km około 5+100
Obiekt WA-5 - zaawansowanie prac
Zaawansowanie robót ziemnych oraz drenaż w obrębie pasa drogowego km około 4+700
Zaawansowanie robót ziemnych oraz drenaż w obrębie pasa drogowego km około 4+600
Zaawansowanie robót ziemnych oraz drenaż w obrębie pasa drogowego km około 4+600
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 2+700
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 2+700
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – OŚ 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 oraz 2 zaawansowanie prac
Zaawansowanie robót przygtowawczych - odhumusowanie łącznic na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 8+100
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 6+200
Zaawansowanie robót drogowych zabezpieczenie podbudowy pomocniczej km około 5+550
Obiekt WA-7 - zaawansowanie prac
Obiekt WA-7 - zaawansowanie prac
Obiekt WA-6 - zaawansowanie prac
Obiekt WA-6 - zaawansowanie prac
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 3+100
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 3+100
Zaawansowanie robót drogowych oraz przygotowawczych na odcinku 0 w km około 0+650
Zaawansowanie robót drogowych oraz przygotowawczych na odcinku 0 w km około 0+550
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – OŚ 3 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 oraz 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 zaawansowanie prac
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 6+200
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – zbrojenie płyty ustroju, segment środkowy oraz od strony Wrocławia
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 oraz 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 1 oraz 2 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 2 oraz 3 zaawansowanie prac
Obiekt PZ-2a – OŚ 2 oraz 3 zaawansowanie prac
Obiekt WA-8 - zaawansowanie prac
Obiekt WA-8 - zaawansowanie prac
Roboty ziemne w zakresie poszerzenia nasypu na Węźle Żary Zachód
Roboty ziemne w zakresie rowu na Węźle Żary Zachód
Roboty ziemne w zakresie rowu na Węźle Żary Zachód
Zaawansowanie robót drogowych oraz przygotowawczych na odcinku 0 w km około 0+550
Zaawansowanie robót drogowych oraz przygotowawczych na odcinku 0 w km około 0+550
Zaawansowanie robót drogowych oraz przygotowawczych na odcinku 0 w km około 0+650
Zaawansowanie robót drogowych w km około 9+550
Zaawansowanie robót drogowych w km około 9+700
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót przygotowawczych na Węźle Olszyna
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 8+100
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego km około 11+300
Zaawansowanie robót ziemnych w obrębie pasa technologicznego km około 11+800
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅