Galeria - Wybór kategorii

Czerwiec 2021 - ⇅

Podbudowa pomocnicza - zabezpieczenie warstwą podbudowy zasadniczej w km około 2+500
Podbudowa pomocnicza - zabezpieczenie warstwą podbudowy zasadniczej w km około 3+000
Podbudowa pomocnicza - zabezpieczenie warstwą podbudowy zasadniczej w km około 3+100
Odhumusowanie km około 7+500
Rozkuta nawierzchnia betonowa km około 0+900
Rozkuta nawierzchnia betonowa km około 0+900
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 3 - zbrojenie ściany
Odhumusowanie km około 7+500
Podłoże zabezpieczone podbudową pomocniczą km około 10+700
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 2 - zbrojenie ławy
Obiekt WA-5 zbrojenie ścian
Obiekt WA-6 zbrojenie
Obiekt WA-6 zbrojenie
Obiekt WA-7 zbrojenie korpusu
Obiekt WA-7 zbrojenie korpusu
WA-8 zbrojenie oraz szalowanie ramy
WA-8 zbrojenie oraz szalowanie ramy
Kruszenie nawierzchni betonowej w km około 0+950
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 2 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 2 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 2 - zbrojenie ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 3 - zasypka ławy
Obiekt PZ-2a OŚ 3 - zasypka ławy
Obiekt WA-5 zbrojenie ścian
Obiekt WA-5 zbrojenie ścian
Obiekt WA-5 zbrojenie ścian
Podbudowa pomocnicza - hałdowanie materiału do zabezpieczenia w-wą podbud. zasadniczej w km ok. 2+800
Podbudowa pomocnicza - zabezpieczenie warstwą podbudowy zasadniczej w km około 2+300
Zbiornik ZE-3 w km 2+250 geomembrana
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅