Galeria - Wybór kategorii

Sierpień 2022 - ⇅
Zaawansowanie robót przygotowawczych - profilowanie podłoża w zakresie km około 0+500
Zaawansowanie robót przygotowawczych - profilowanie podłoża w zakresie km około 0+550
Zaawansowanie robót przygotowawczych - profilowanie podłoża w zakresie km około 0+550
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zabezp. podłoża warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa przy Węźle Olszyna
Zabezp. podłoża warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa i rondo przy Węźle Olszyna
Zabezp. podłoża GWN warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa oraz i przy Węźle Olszyna
Obiekt WD 2.1 – OŚ 2 - deskowanie i zbrojenie poprzecznicy
Obiekt WD 2.1 – OŚ 3 - zbrojenie ścianki zaplecznej oraz ciosów przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 2 - deskowanie i zbrojenie poprzecznicy
Obiekt WD 2.1 – OŚ 3 - zbrojenie ścianki zaplecznej oraz ciosów przyczółka
Obiekt PZ-2a – prace wykończeniowe ustroju – zbrojenie pod beton ochronny izolacji - segment od Olszyny
Obiekt PZ-2a – prace wykończeniowe ustroju – zbrojenie pod beton ochronny izolacji - segment od Olszyny
Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy oraz nawierzchni drogi technologicznej w km około 9+500
Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy w km około 8+400
Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy oraz nawierzchni drogi technologicznej w km około 9+900
Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy na Węźle Żary Zachód
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - betonowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - betonowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - betonowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Zaawansowanie robót - zabezp. podłoża DK 18 podbudową pomocniczą w km około 0+250
Badanie kontrolne podłoża GWN - droga powiatowa na Węźle Olszyna
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1, 2 oraz - zaawansownie prac
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zaawansowanie robót rozbiórkowych budynku A1 na Terminalu
Zabezp. podłoża warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa oraz rondo przy Węźle Olszyna
Zabezp. podłoża warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa oraz rondo przy Węźle Olszyna
Zabezpieczanie podłoża GWN warstwą podbudowy pomocniczej - droga powiatowa przy Węźle Olszyna
Obiekt WD 2.1 – OŚ 3 - zabetnowany korpus oraz skrzydła przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 3 - szykowanie pod deskowanie poprzecznicy - zaawansownie prac
Obiekt WD 2.1 – OŚ 2 - szykowanie pod deskowanie poprzecznicy - zaawansownie prac
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - zbrojenie i deskowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 2 - szykowanie pod deskowanie poprzecznicy - zaawansownie prac
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - zbrojenie i deskowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Obiekt WD 2.1 – OŚ 1 - zbrojenie i deskowanie korpusu oraz skrzydeł przyczółka
Obiekt PZ-2a – prace wykończeniowe ustroju – wykonany beton ochronny izolacji - segment środkowy
Obiekt PZ-2a – prace wykończeniowe ustroju - zabudowa gzymsu od stromy Wrocławia
Obiekt PZ-2a – prace wykończeniowe ustroju – wykonany beton ochronny izolacji - segment środkowy
Obiekt WA-5 - prace wykończeniowe - warstwa ścieralna SMA
Roboty wykończeniowe w zakresie rowów - profilowanie skarp w km około 8+800
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅