Galeria - Wybór kategorii

Luty 2023 - ⇅
Obiekt WA-8 - zaawansowanie robót
Zaawansownie robót na DK 18 km około 5+700
Zaawansownie robót na DK 18 km około 5+550
Obiekt WA-6 - zaawansowanie robót
Zaawansownie robót na DK 18 km około 3+600
Zaawansownie robót na DK 18 km około 3+600
Zaawansownie robót na DK 18 km około 3+000
Obiekt WD 2.1 – zaawansowanie robót
Obiekt WD 2.1 – zaawansowanie robót
Zaawansownie robót na DK 18 km około 1+100
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac (od strony Olszyny)
Zaawansowanie robót - oznakowanie pionowe km około 2+000
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac - ekrany przeciwolśnieniowe (od strony Olszyny)
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac - ekrany przeciwolśnieniowe (od strony Wrocławia)
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac - ekrany przeciwolśnieniowe (od strony Wrocławia)
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac - ekrany przeciwolśnieniowe (od strony Wrocławia)
Obiekt PZ-2a – zaawansowanie prac (od strony Wrocławia)
Zaawansownie robót pas technologiczny P1
Węzeł Olszyna zaawansowanie robót (strona południowa)
Węzeł Olszyna zaawansowanie robót (strona południowa)
Węzeł Olszyna zaawansowanie robót (strona południowa)
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅