Galeria - Wybór kategorii

Wrzesień 2021 - ⇅

Obiekt PZ-2a OŚ 1 - demontaż deskowania oraz zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - demontaż deskowania oraz zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - demontaż deskowania oraz zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - demontaż deskowania oraz zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - demontaż deskowania oraz zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt WA-5 -zasypki przyczółków obiektu
Obiekt WA-5 -zasypki przyczółków obiektu
Obiekt WA-6 - deskowanie oraz zbrojenie skrzydeł obiektu
Obiekt WA-6 - deskowanie oraz zbrojenie skrzydeł obiektu
Obiekt WA-6 - deskowanie oraz zbrojenie skrzydeł obiektu
Obiekt WA-7 - zbrojenie ustroju obiektu
Obiekt WA-7 - zbrojenie ustroju obiektu
Obiekt WA-8 -wykonywanie zasypki obiektu
Obiekt WA-8 -wykonywanie zasypki obiektu
Obiekt WA-8 -wykonywanie zasypki obiektu
Podbudowa z betonu asfaltowego - km około 3+200
Podbudowa zasadnicza - w km około 1+200
Profilowanie podbudowy pomocniczej - w km około 8+500
Profilowanie podbudowy pomocniczej - w km około 8+500
Roboty ziemne - profilowanie rowu w km około 10+100
Roboty ziemne - profilowanie rowu w km około 10+200
Roboty ziemne - profilowanie rowu w km około 10+300
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - km około 4+700
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego (2 warstwa) - km około 4+000
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - betonowanie skrajnego korpusu
km 0+300
km 0+600
km 0+700
km 0+800
km 2+000 PZ-2a
km 2+000 PZ-2a
km 2+300 WD-3
km 2+700
km 3+100
km 3+750 WD-4
km 15+700_
km 15+700_
km 4+500
km 4+600
km 4+900 WA-5
km 5+100
km 5+370 WA-6
km 5+450 WA-7
km 5+450 WA-7
km 5+820 WA-8
km 6+100 MOP III Trzebiel
km 6+700
km 6+800
km 7+800
km 8+500
km 8+600
km 9+100
km 9+200
km 9+700
km 9+900
km 10+200 WD-12
km 10+600
km 10+900
km 11+500
km 11+700
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - deskowanie i zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - deskowanie i zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - deskowanie i zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - deskowanie i zbrojenie skrajnych korpusów
Obiekt WA-5 - przygotowywanie izolacji obiektu
Obiekt WA-6 - demontaż szalunku obiektu
Obiekt WA-6 - demontaż szalunku obiektu
Obiekt WA-6 - demontaż szalunku obiektu
Obiekt WA-6 - demontaż szalunku obiektu
Obiekt WA-7 - zbrojenie ustroju obiektu
Obiekt WA-7 - zbrojenie ustroju obiektu
Obiekt WA-7 - zbrojenie ustroju obiektu
Obiekt WA-8 - wykonywanie zasypki obiektu
Profilowanie podbudowy pomocniczej - w km około 8+200
Profilowanie podbudowy pomocniczej - w km około 8+200
Profilowanie podbudowy pomocniczej - w km około 8+200
Roboty ziemne - profilowanie rowu w km około 7+000
Układanie korytek ściekowych w km około 1+550
Układanie podbudowy pomocniczej - zabezpieczenie podłoża w km około 6+200
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 3+900
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 3+900
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 3+900
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 3+900
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 3+900
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego - km około 4+100
Betonowanie obiektu WA-6
Obiekt WA-5 w km 4+998.97
Obiekt WA-5 w km 4+998.97
Obiekt WA-6 w km 5+371
Obiekt WA-6 w km 5+371
Układanie podbudowy bitumicznej w km ok 9+200
Układanie podbudowy bitumicznej w km ok 9+200
Układanie podbudowy bitumicznej w km ok 9+200
układanie podbudowy bitumicznej w km ok 9+200
Zbrojenie i deskowanie obiektu PZ-2a
Zbrojenie i deskowanie obiektu WA-7
Zbrojenie i deskowanie obiektu WA-7
Betonowanie obiektu WA-6
Betonowanie obiektu WA-6
Betonowanie obiektu WA-6
Betonowanie obiektu WA-6
Wykonywanie zasypki obiektu WA-8
Wykonywanie zasypki obiektu WA-8
Obiekt PZ-2a w km 2+050
Obiekt PZ-2a w km 2+050
obiekt WA-7w km 5+371
Obiekt WA-8 Izolacja ścian ustroju ramowego i skrzydeł
Układanie podbudowy zasadniczej w km 10+300
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 10+300
Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w km ok 2+600
Zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w km ok 2+700
Budowa A18 w km 10+200
Izolacja ścian ustroju ramowego i skrzydeł - WA-8
Obiekt PZ-2a OŚ 1 - zbrojenie skrajnego korpusu
Obiekt WA-7 w km 5+371
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 11+200
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 11+200
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 11+200
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 11+200
Układanie podbudowy zasadniczej w km ok 11+200
WA-8 Izolacja ścian ustroju ramowego i skrzydeł
Zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 3+100
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅